Projekti

Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

E-obuka je bila namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Trajala je od 22. maja do 14. jula 2017. godine.

Ova osmonedeljna internet obuka je uz brojne primere i informacije kroz 14 lekcija objasnila novi Zakon o opštem upravnom postupku:

 1. Pojam i vrste upravnog postupka i osnovna načela,
 2. Upravna stvar i prigovor,
 3. Garantni akt i upravni ugovor,
 4. Nadležnost organa,
 5. Stranka u postupku,
 6. Opštenje i obaveštavanje,
 7. Ostala osnovna pravila postupka,
 8. Pokretanje postupka i zahtevi stranaka,
 9. Tok postupka do donošenja rešenja (1),
 10. Tok postupka do donošenja rešenja (2),
 11. Okončanje prvostepenog postupka za izdavanje,
 12. Žalba,
 13. Posebni načini uklanjanja i menjanja rešenja, i
 14. Izvršenje.

Svaka lekcija se sastojala iz nastavnog materijala (teksta) i testa. Svaki test se sastojao od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima, a test se mogao raditi samo jedan put u vremenski ograničenom periodu od 15 minuta.

U okviru e-obuke bili su organizovani forumi u okviru kojih su učesnici mogli:

 1. postavljati pitanja stručnjacima i saradnicima SKGO; kao i
 2. međusobno diskutovati sa drugim učesnicima e-obuke - kolegama i koleginicama odbornicima - o svojim iskustvima, problemima, najboljim praksama u lokalnim samoupravama i drugim temama koji su im važni. Ovim putem, osim učenja i razmene stručnih mišljenja, učesnici će imati mogućnost  i da se neformalno druže i komuniciraju.

Rezultati projekta:

Obuku je uspešno završilo više od 1080 predstavnika iz 136 gradova, opština i gradskih opština Srbije, što predstavlja najveći broj JLS koje su imale svoje predstavnike na jednoj onlajn obuci SKGO. 

Osoba za kontakt je menadžer projekta Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org