Odbor za komunalne delatnosti

Delokrug i članovi >>>

Sekretar: Miodrag GluščevićZajednička sednica Odbora za komunalne delatnosti i Odbora za zaštitu životne sredine

Zajednička sednica Odbora za komunalne delatnosti i Odbora za zaštitu životne sredine SKGO održana je 4. jula u Beogradu,u prostorijama Stalne konferencije.

Sednicom su kopredsedavali gospodin Radiša Milošević, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine i predsednik opštine Batočina i gosprodin Radomir Milunović, zamenik predsednika opštine Trstenik, predsedavajućeg Odborom za komunalne delatnosti.

Na zajedničkoj sednici je najpre predstavljena radna verzija Analize primene zakona iz oblasti zaštite životne sredine , koja je članovima oba odbora poslata uz pozivno pismo i koja predstavlja polaznu osnovu za izradu programskuh dokumenata u narednom periodu. Analizu je predstavio i pozvao sve učesnike sastanka da daju svoje komentare na pripremljeni dokument, gospodin Miodrag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i zaštite životne sredine SKGO.

Prve rezultate ostvarene u  početnim fazama GIZ-ovog IMPACT programa, koji se sprovodi u opštinama do 30 000 stanovnika, predstavio je Zoran Jakovljev, menadžer na projektu. Ovaj projekat  je u malim opštinama naišao na veliko interesovanje, tako da je pored 5 pilot  opština ( Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac) u kojima se projekat  sprovodi u punom kapacitetu, još 8 opština (Alibunar, Apatin, Vrnjačka Banja, Knić, Ljubovija, Merošina, Ražanj i Sokobanja) uključeno  sa statusom privilegovanih partnera, koji imaju priliku da učestvuju u pojedinim segmentima projekta. Budući da se Program bavi upravljanjem otpadom i otpadnim vodama, već su održani treninzi i studijska putovanja koja treba da dovedu do razoja kapaciteta opština za ove poslove, a odmah zatim je otpočet proces prikupljanja empirijskih podataka u opštinama, u skladu sa postojećim metodologijama. Program se nalazi u punom zamhu i očekuju se brojne aktivnosti na kompletiranju podataka, MFA modelovanja i izradi prethodnih studija izvodljivosti za pojedine projekta, uz uključivanje javnosti i jačanje javne svesti o ovim pitanjima.

Veliko intresovanje prisutnih izazvali su preliminarni rezultati testiranja Metodologije za utvrđivanje cena komunalnih usluga, koje je sprovedeno u 6 JKP različite organizacione strukture i različitih komunalnih usluga. O razvijanju same metodologije, izazovima u primeni i prvim rezultatima govorili su prof.dr Milorad Filipović i Lazar Krnjeta, angažovani kao ekspertski tim od strane SKGO. Testiranje same metodologije na realnim podacima iz JKP je pokazalo da postoji prostor za unapređenje same metodologije i njeno prilagođavanje relevantnim finansijskim podacima. Testiranje metodologije je neposredno potvrdilo da u većini JKP postoji prostor za korekiju cena i da su one uglavnom znatno niže od cena koje se mogu smatrati dostupnim ili priuštivim stanovnicima opština u kojima se usluga pruža.

U diskusiji koja je sledila, još jednom je potvrđena opravdanost za izradu metodologije, naročito da bi se umanjio uticaj političkog populizma na utvrđivanje cena komunalnih usluga.

Predsednik opštine Vlasotince, gospodin Nebojša Stojanović, predočio je problem u kome se našla ova opština nakon raskudanja ugovora sa privatnim operaterom Porr-Werner&Weber. Naime, nakon isteka petogodišnjeg ugovora, opština Vlasotince nije produžila saradnju sa ovim operaterom kome je bilo povereno kompletno upravljanje komunalnim otpadom, što je za posledicu imalo drastičan porast cene deponovanja otpada na regionalnoj deponiji Željkovac. Ta cena je neprihvatljiva za opštinu Vlasotince, što je uslovilo promenu lokacije deponovanja otpada, koji se sada odvozi do udeljenije deponije u Pirotu. Gospodin Stojanović je postavio pitanje, da li se operater može ponašati na ovaj način? Budući da se radi o privatnom operateru, sa kojim su opštine potpisivale komercijale ugovore, učesnici u raspravi su smatrali da je ovakvo ponašanje moguće, ali ovaj primer još jednom potvrđuje da sklapanju ugovora ove vrste opštine treba da posvete posebnu pažnju.

Koncept zelene gradnje je novi koncept koji uvodi ekološke standarde gradnje, a kojim se kroz sistem sertifikacije obezbeđuju unapređenja koja doprinose ekološki efikasnijoj gradnji. Osnovna intencije gospodina Milana Bogićevića bila je da članovima Stalne konferencije, a posebno članovima ova dva odbora, u ime Saveta zelene gradnje Srbije, skrene pažnju da i u našoj zemlji postoje pouzdani sistemi sertifikacije i stručnjaci koji mogu da obezbede primenu ovog koncepta.

Na temelju saradnje koja je ostvarena u prethodnom periodu, Beogradska otvorena škola je okupila nekolicinu organizacija civilnog društva, kako bi u daljoj saradnji sa Stalnom konferencijom gradova realizovala projekat ''Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine''. Cilj ovog projekta je da se u pet jedinica lokalne samouprave osnuju Zeleni saveti, kojima će se pružiti konkretna pomoć u radu. Naime, dosadašnja iskustva u osnivanju ovih saveta, bez obzira na njihovu promociju u okviru SKGO, su skromna. I pored ponuđenih modela odl

uka usvojenih od strane Odbora za zaštitu životne sredine i preporučenih ostalima jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje, ovaj način uključivanja javnosti u kreiranju politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou nije zaživeo. Ipak, i od strane civilnog sektora, zeleni saveti su takođe prepoznati kao dobar mehanizam za uključivanje javnosti u proces odlučivanja o najvažnijim pitanjima životne sredine, tako da će u narednih godinu dana pažnja biti usmerena na njihovo osnivanje i pružanje podrške u radu.

Na kraju sednice, članovima odbora su predstavljene mogućnosti za usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave kroz on-line kurseve Instituta Svetske banke na temu održivog urbanističkog plasniranja i uličnog adresiranja. Sekretarka Odbora za urbanizam i stanovanje, Klara Danilović, pozvala je prisutne da se uključe u ovaj savremeni način edukacije i da ovu informaciju prenesu kolegama koji se u njihovim opštinama bave urbanizmom.

Četvrtak, 4. jul, dan održavanja sednice je bio poslednji rok za prijavljivanje predloga projekata za grant šemu u okviru Programa Exchange 4, tako da nije bilo posebnog razloga predstavljati ovu komponentu na sednici odbora. Ipak, saradnica na Programu Exchanhe 4, Sanela Veljkovski, predstavila je komponentu 1 ovog programa, koji se odnosi na opštinsko planiranje i SLAP podršku. Ona je pozvala opštine da učestvuju u pozivu u okviru koga će biti podržana izrada 10 akcionih i 10 sektorskuh strategija u oblasti  zaštite životne sredine (LEAP), energetske efikasnosti i upravljanja otpadom.Pogledajte arhivu aktivnosti 2010-2011. godine >>>