Odbor za komunalne delatnosti i energetiku

Odbor SKGO za komunalne delatnosti i energetiku jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti komunalnih usluga i komunalne energetike i to sa pravnog, organizacionog, ekonomskog i tehničkog aspekta.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem komunalnih delatnosti i pitanja u vezi sa energetskom efikasnošću, korišćenjem obnovljivih izvora energije i komunalnom energetikom i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblastima sistema komunalnih delatnosti i komunalne energetike, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u ovim oblastima.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata usmerenih na jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretar Odbora: Miodrag Gluščević

Predsedava gradska opština Palilula, Beograd

Članovi odbora u mandatu 2018-2020:

 • Opština Aleksandrovac
 • Opština Babušnica
 • Opština Bačka Topola
 • Opština Bogatić
 • Opština Brus
 • Opština Velika Plana
 • Opština Veliko Gradište
 • Gradska opština Voždovac (Beograd)
 • Opština Vrbas
 • Opština Lučani
 • Gradska opština Medijana (Niš)
 • Opština Nova Varoš
 • Grad Požarevac
 • Opština Prijepolje
 • Opština Rača
 • Grad Sombor
 • Gradska opština Surčin (Beograd)
 • Gradska opština Crveni Krst (Niš)
 • Opština Čajetina