Podrška EU inkluziji Roma - Komponenta 3


KOMPONENTA 3: Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja

Cilj komponente 3 je pružanje podrške lokalnim samoupravama u oblastima prostorne regulacije neformalnih naselja i poboljšanju uslova života romske zajednice. Predviđene aktivnosti u okviru ove komponente pokrenuće izradu urbanističkih planova, projektno-tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu i sprovođenje regulatornog okvira za ozakonjenje (legalizaciju) i održivo stanovanje romskih zajednica u odabranim JLS.

Odabrane jedinice lokalne samouprave za podršku u izradi planskih dokumenata

 1. Opština Kučevo - za izradu Plana generalne regulacije za naseljena mesta Brodica, Marinkovac i Krst kod Voluje
 2. Opština Beočin - za izradu Plana detaljne regulacije uređenja radničkih kolonija u Beočinu
 3. Opština Bač - za izradu Plana detaljne regulacije severnog dela naselja Vajska (potes Urbarijal)
 4. Grad Leskovac - za izradu Plana detaljne regulacije za deo romskog naselja Slavko Zlatanović u Leskovcu / blok 61, potcelina a8-1
 5. Opština Kuršumlija - za izradu Plana detaljne regulacije naselja Barlovo stanica i Barlovski vis
 6. Opština Vrnjačka Banja - za izradu Plana detaljne regulacije "Gračac – romsko naselje"
 7. Opština Bujanovac - za izradu Plana detaljne regulacije lokalnog centra "Novo naselje" u Bujanovcu
 8. Grad Sombor - za izradu Plana detaljne regulacije dela blokova 17 i 18 u Bačkom Monoštoru
 9. Opština Pećinci - za izradu Plana detaljne regulacije za romsko naselje u Popincima
 10. Opština Lebane - za izradu Plana detaljne regulacije jugo-istočnog dela naselja Lebane oko ulica Nikole Tesle i Jablaničke
 11. Opština Surdulica - za izradu Plana detaljne regulacije centra seoskog naselja Binovce


Podrška ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima

Kvalitet stanovanja pripadnika romske populacije, kao i pravna  nesigurnost koju prouzrokuje vlasništvo nad nelegalizovanim stambenim  objektima, razlozi su zašto Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  i Komitet pravnika za ljudska prava (Yukom) pružaju podršku u  ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima u 10 jedinica  lokalne samouprave (JLS). Usluga će biti pružana do 31. oktobra 2020.  godine, a organizovana je u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma –  Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira  Evropska unija, a sprovodi SKGO.

Navedena podrška podrazumeva pravnu, tehničku i logističku  asistenciju nadležnim organima JLS koji se bave procesima ozakonjenja sa  jedne strane i romskoj zajednici sa druge, a dostupna je u Leskovcu,  Pirotu, Aleksincu, Vršcu, Požarevcu, Surdulici, Mladenovcu, Somboru, Paraćinu i Lebanu.

Više putem linka: http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2376/podrska-ozakonjenju-objekata-u-romskim-podstandardnim-naseljima