Podrška EU inkluziji Roma - Komponenta 2 - Grant šema - Poziv za podnošenje projekata


Program “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”

Referentni broj: 757/1

Otvoreni poziv

Datum objave: 03.12.2018.

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska Unija kroz Program IPA 2016 - Instrument za Pretpristupnu pomoć II (IPA II), a koji sprovodi Stalna konferencija gradova opština – Savez gradova i opština Srbije.

Smernice za aplikante i sva prateća dokumentacija na engleskom, srpskom i romskom jeziku su dostupne za preuzimanje na ovoj stranici.

Napominjemo da se koncepti predloga projekata dostavljaju na engleskom jeziku, dok se kompletna prijava predloga projekta može dostaviti na engleskom ili srpskom jeziku.

Takođe napominjemo da je prevod projektne dokumentacije na romski jezik samo informativnog karaktera i ne koristi se za popunjavanje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 18. februar 2019. godine.   


Dokumenti:

Local Publication Notice_EN.doc

Local Publication Notice_SRB.docx

Local Publication Notice_ROM.doc

Guidelines for Applicants_EN.docx

Guidelines for Applicants_SRB.docx

Guidelines for Applicants_ROM.docx

Annexes to the Guidelines_EN.zip

Annexes to the Guidelines_SRB.zip

Annexes to the Guidelines_ROM.zip