Exchange 5 - Komponenta 2 - Planiranje i programsko budžetiranje


U okviru druge komponente Programa, podrška lokalnim samoupravama se pruža u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Podrška LS u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa se realizuje na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou se priprema pregled i analiza Odluka o budžetu, realizuju se radionice i regionalne obuke I priprema paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i izveštaja o učincima budžetskih programa. Kapitalno budžetiranje adresiramo kao sastavni deo planskih procesa na lokalu, a podrška za programsko budžetiranje u okviru Exchange 5 obuhvata i horizontalne teme rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, obezbeđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.

Lokalne samouprave podržane u okviru prvog poziva:

 • Vršac
 • Veliko Gradište
 • Niš
 • Šabac
 • Novi Sad
 • Beograd
 • Požarevac
 • Sremska Mitrovica

Lokalne samouprave podržane u okviru drugog poziva:

 • Nova Varoš
 • Kanjiža
 • Trstenik
 • Pančevo