Vesti

Utvrđeni kriterijumi za donošenje akata o predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Vlada Republike Srbije je 16. marta usvojila Uredbu o kriterijumima za donošenje akta o Mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola koja je stupila na snagu 27.marta.

Prema Uredbi, za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, lokalne samouprave su u obavezi da sačine elaborat, a koji sadrži razvojni plan mreže izrađen na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i učenika, kao i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave i to:

  • za period o d 5 godina (za javne predškolske ustanove);
  • za period od 4, odnosno 8 godina (za javne osnovne škole).

Uredbom je propisano koje sve podatke elaborat mora da sadrži.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola („Sl. glasnik RS“, broj 80/10).

Tekst uredbe >>>