Vesti

Predstavljen Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština je 27. aprila 2018. godine organizovala promociju Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou, novog alata za samoprocenu koji treba da ukaže da li su u oblastima kao što su odgovornost i anti-korupcija, efikasnost i delotvornost, ravnopravnost, transparentnost i participacija, ostvarile ne samo zakonske obaveze, nego uspostavile dobru praksu. Indeks je razvijen u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, nezavisnim telima, predstavnicima lokalne samouprave i civilnim sektorom u Srbiji.

Po rečima ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, lokalne samouprave i celokupna javna uprava u Srbiji prolazi poslednjih godina kroz suštinske reforme koje treba da omoguće modernu, efikasnu i uslužnu upravu.

"Uveden je službenički sistem u lokalnim upravama, uspostavlja se jedinstven sistem upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja zaposlenih kroz Nacionalnu akademiju, uređuje se novi sistem plata, a sve to treba da dovede do kvalitativnog poboljšanja usluga koje pružamo građanima", kazao je Ružić.

Ministar je ocenio da je Indeks dobre uprave na lokalnom nivou važan mehanizam samoprocene lokalnih samouprava koji kroz set dobro definisanih pitanja treba da pruži objektivnu sliku stanja u gradovima i opštinama i konkretne preporuke za unapređenje u oblastima efikasnosti, odgovornosti, transparentnosti, ravnopravnosti, anti-korupcije.

"Indeks treba da pruži uvidu u napredak u obezbeđivanju kvalitetnog pružanja usluga građanima. To nije puki upitnik već alat koji će na osnovu tako koncipiranih pitanja omogućiti da se iznedre nove ideje, šta može da se uradi bolje i drugačije u odnosu na dosadašnju praksu", kazao je Ružić.

On je pozvao sve opštine i gradove Srbije da krenu sa popunjavanjem Indeksa dobre uprave, navodeći da je to u njihovom interesu.

"Ovo je samo polazna osnova, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave planira da u naredne dve do tri godine radi na Indeksu zadovoljstva građana kako bi imali i input i autput u pogledu informacija, odnosno da pored ove jasno definisane samoprocene, imamo i uporedne podatke od onih koje svi mi predstavljamo", rekao je Ružić.

Ambasador Nemačke u Beogradu Aksel Ditman kazao je da je delotvornost javne uprave od ključnog značaja među obavezama Srbije u približavanju članstvu u Evropskoj uniji jer će se više od 70 odsto direktiva EU ostvarivati na lokalnom nivou.

"Indeks dobre uprave je odličan instrument za jačanje efikasnosti uprave na lokalnom nivou i i realizuje se kroz tri elementa, od samoprocene kako bi se utvrdilo gde staviti naglasak kako bi lokalna samouprava bila efikasnija, preko orijentacije gde svaka lokalna samouprava stoji u odnosu na druge u tom pogledu i kao instrument za planiranje mera pomoći kako sa nacionalnog nivoa, tako i od partnera", kazao je Ditman.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Djordje Staničić ocenio je da izradom Indeksa dobre uprave, lokalne samouprave dobijaju mogućnost da budu bolje u pružanju usluga građanima.

Staničić je istakao da u osnovi izrade Indeksa dobre uprave stoji još jedna ideja - da nema dobre uprave bez dobrog upravljanja, odnosno da uspostavljanje efikasnih procedura ne može dati rezultate bez unapređenja resursa, odnosno kapaciteta. O n je dodao da će Indeks pokazati lokalnim samoupravama gde bi mogle i trebalo da napreduju, a u kojim praksama se ističu i mogu poslužiti kao primer drugima.    

"Ovim poslom ulazimo u priču procene kapaciteta lokalnih samouprava za dobro upravljanje. Želimo da svi počnu da procenjuju svoje kapacitete, to je obiman, terenski posao koji ne može da se obavi iz kancelarije", kazao je Staničić.

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou će kroz više od 120 pitanja koja obuhvataju postupanje lokalnih administracija u pet različitih oblasti, omogućiti lokalnim samoupravama da procene svoje kapacitete i uz poštovanje preporuka koje su integralni deo Indeksa, unapređuju svoje postupanje. Istovremeno, kroz formulisane odgovore, preporuke i smernice, lokalne samouprave biće u mogućnosti da, kroz prizmu potreba i legitimnih očekivanja građana kao korisnika usluga, sagledaju svoje ukupne resurse, odnosno efikasnost i delotvornost procedura koje sprovode.

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou deo je projekta "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou" koji SKGO sprovodi, uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje, obezbeđenu u okviru projekta "Podrška reformi javne uprave u Srbiji", koji implementira GIZ.

Brošura "Indeks dobre uprave na lokalnom nivou"