Vesti

Obuke o ljudskim i manjinskim pravima i antidiskriminaciji

Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija kroz IPA 2016 organizuje obuke o  ljudskim i manjinskim pravima, integrisanom pristupu, aktivnom uključivanju, antidiskriminaciji i prevenciji nasilja u porodici.

Obuka je prvenstveno namenjena predstavnicima lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva, a ima za cilj doprinos ostvarivanju uspešnog sprovođenja mera zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i podizanje svesti kroz razmenu informacija, znanja, naučenih lekcija i primera dobre prakse o politikama i merama inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Održavanje dvodnevnih obuka, radni materijal i smeštaj za učesnike biće obezbeđeni iz sredstava Programa, dok refundacija troškova puta za učesnike nije predviđena.

Prva tri treninga od planiranih sedam biće organizovana u skladu sa sledećim rasporedom:

  • Beograd, 14. i 15. jun 2018. godine. Rok za prijavu je 4. jun 2018. godine.
  • Niš, od 26. i 27. jun 2018. godine. Rok za prijavu je 11. jun 2018. godine.
  • Novi Sad, 4. i 5. jul 2018. godine.

Preostale četiri obuke biće regionalno organizovane u periodu od jula do oktobra 2018. godine. Tačni datumi i mesta održavanja obuka biće poznati nakon završenog prijavljivanja, a prijavljeni učesnici biće o tome blagovremeno obavešteni. Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine.

Prijavni formular je potrebno poslati u naznačenom roku elektronskim putem na ipa2016obuke@skgo.org. Broj učesnika je ograničen, a nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

NAPOMENA: Zbog ograničenog broja učesnika, a imajući u vidu geografsku zastupljenost, SKGO će kontaktirati prijavljene kandidate u skladu sa raspoloživim budžetom Programa.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Dušanu Jovanoviću, programskom savetniku, na adresu: dusan.jovanovic@skgo.org ili telefonom na broj: 064-870-33-57.

Prijavni formular >>>