Vesti

Uloga lokalnih vlasti u Strategiji proširenja EU

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je 8. juna 2018. godine u Beogradu sastanak sa gradonačelnicima i predsednicima opština u Srbiji, povodom predstavljanja Strategije proširenja EU za Zapadni Balkan i Izveštaja EU o napretku Srbije za period 2017-2018. godine. Održavanje skupa je finansijski podržala Vlade Švedske kroz Program "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza".

Cilj skupa bio je da se čelnim ljudima lokalnih samouprava približe stavovi EU sadržani u Strategiji EU za Zapadni Balkan, kao i ocene i preporuke Evropske komisije u vezi sa daljim procesom pristupanja EU sadržane u Izveštaju EU o napretku Srbije za period 2017-2018. godine. Poseban naglasak bio je na obavezama i preporukama za lokalni nivo vlasti u samom procesu, odnosno koji su to propisi i standardi EU koji imaju ili će imati najveći uticaj na gradove i opštine u Srbiji u procesu pristupanja EU.

Predsednica SKGO Dušanka Golubović precizirala je u svom obraćanju da lokalne samouprave nisu direktan pregovarač u procesu priključivanja, ali da moraju biti uključene u taj proces kako bi razumele svoje obaveze.

"Prema našim analizama, 21 poglavlje o priključivanju odnosi se upravo na lokalne samouprave. Zato je neophodno da one budu upoznate sa svrhom tih procesa i njihovim cijevima, kako bi upoznali građane svojih opština zašto su reforme neophodne", kazala je Golubović.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, istakao je da je uloga lokalnih samouprava veoma važna za priključivanje Uniji i da razgovori ne bi trebalo da se vode samo na relaciji Brisel-Beograd, već i na lokalnom nivou.

"Bitno je uključiti lokalne samouprave u proces integracija, najviše zbog toga što čak 70 odsto zakona EU moraju biti sprovedeni na lokalnom nivou. Već 15 godina delegacija EU u Srbiji sarađuje sa lokalnim samoupravama, a pre dve sedmice pokrenuli smo novi projekat EU PRO koji se tiče poslovnog okruženja i unapređenja socijalne kohezije u 99 opština", rekao je Fabrici.


Zamenik šefa misije Ambasade Švedske u Beogradu, Joakim Vern rekao je da prognoza za priključivanje Srbije EU 2025. godine nije toliko loš datum.

"Ovaj datum, 2025. godina je dobar jer daje Srbiji neku perspektivu. Imate puno izazova da rešite, a ovaj datum daje vam energiju da radite još više", istakao je Vern.

Predstavnik Niškog okruga u Komitetu regiona EU Dejan Jovanović napomenuo je da posvećenost Vlade Srbije u evointegracijama nije upitna, ali je problem u podršci građana tim integracijama.

"Kada pogledamo da je podrška građana integracijama EU na klackalici za i protiv, obaveza nas iz lokalnih samouprava je da im objasnimo da će im integracije doneti dobro. Mislim da je to posledica toga što lokalne samouprave ranije nisu bile dovoljno uključene u te procese", rekao je Jovanović.