Vesti

Podrška za 10 lokalnih samouprava u procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) potpisala je 27. juna sporazume o saradnji sa 10 izabranih gradova i opština koji će time dobiti sveobuhvatan paket podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama u sprovođenju mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji, podršku u okviru Komponente 1 Programa ,,Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma’’, koji sprovodi SKGO, a finansira Evropska unija dobiće sledeće jedinice lokalne samouprave: Aranđelovac, Bečej, Vršac, Doljevac, Lebane, Loznica, Mladenovac, Pirot, Smederevska Palanka i Surdulica, sve u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije i sprovođenja prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, izjavila je ovom prilikom da SKGO pruža podršku lokalnim zajednicama da zaštite najugroženije i marginalizovane grupe stanovništva, među kojima su i Romi.

„Za inkluziju Roma postoji strategija na nacionalnom nivou i odgovarajući akcioni planovi, a potpisivanjem sporazuma o saradnji između lokalnih samouprava i SKGO, zaokružuje se sveobuhvatni paket podrške“, rekla je Golubović. Ona je dodala da se od programa mera očekuju rezultati u polju socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, kao i da se lokalne zajednice upoznaju sa obavezama iz Poglavlja 23 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

SKGO je već preduzimala mere za jačanje mehanizma koordinatora za romska pitanja, inicirala osnivanje Mreže za inkluziju Roma i učestvovala u izradi analize broja podstandardnih naselja koje naseljava romska populacija.

Dr Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekla je da se mere inkluzije ne mogu sprovesti bez lokalnih samouprava.

„Važno je da se prati dinamika i izveštavanje o sprovođenju mera kako bi se otklanjale razne prepreke na koje će se nailaziti“, rekla je Božović. Ona je istakla da su mere za povećanje zaposlenosti Roma dale rezultate.

„U 2017. godini na evidenciji nezaposlenih bilo je 26.456 Roma od čega je 12.441 žena. Od 2015. godine broj zaposlenih se sa 1.994 osobe povećao 2017. godine na 4.150 lica“, rekla je Božović.

Nikolas Bizel, šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji istakao je da je za Srbiju posebno važno pitanje inkluzije, što se vidi u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom u okviru kojih se ova tema pominje u Poglavlju 23 o vladavini prava i Poglavlju 19 o zapošljavanju i socijalnoj politici.

„EU zbog toga pruža veliku podršku socijalnom uključivanju Roma i na projekte koji su do sada realizovani potrošeno je 11 miliona evra, a planirano je još 20 miliona evra", rekao je Bizel.

Savetnik potpredsednice Vlade i član Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji dr Nenad Ivanišević izjavio je da i po završetku primene Strategije ne sme da popusti staranje za ravnopravnost Roma i Romkinja kao punopravnih građana Srbije.

„Bio bih srećan kada bismo 2026. godine postigli punu inkluziju Roma, odnosno iste mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja", rekao je Ivanišević i dodao da u svakom ministarstvu treba da budu zaposleni pripadnici romske zajednice, ali tako da se ne bave samo problemima te zajednice.

Planirana podrška za 10 izabranih lokalnih samouprava ogleda se u pilotiranju sveobuhvatnog paketa podrške za sprovođenje mera inkluzije Roma i Romkinja kroz sledeće ključne aktivnosti:

  • uspostavljanje Lokalnog koordinacionog tela za upravljanje politikom inkluzije Roma i Romkinja (novi mehanizam u vidu političkog tela sastavljenog od najviših predstavnika ključnih institucija u lokalnoj zajednici);
  • izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za inkluziju Roma i Romkinja;
  • formiranje Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja i kontinuiranu podršku radu Mobilnog tima kao ključnom operativnom mehanizmu za efikasnije pružanje javnih usluga i podršku romskoj zajednici;
  • obezbeđivanje podrške iz lokalnog budžeta za sprovođenje mera iz LAP-a i godišnjeg Operativnog plana Mobilnog tima.