Vesti

Nova eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Ona je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje principa dobrog upravljanja (efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija) u svakodnevnoj praksi.

Obuka počinje u ponedeljak, 15. oktobra i trajaće šest nedelja - do petka, 23. novembra 2018. godine. Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Obuka je za predstavnike gradova i opština besplatna, a više informacija nalazi se u Prilogu 1 – „Informacija za prijavljivanje na e-obuku“.

Polaznici e-obuke trebalo bi da prisustvuju inicijalnom jednodnevnom skupu povodom početka obuke, a na kojoj će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. Inicijalni skup biće održan u Beogradu, u sredu, 10. oktobra, sa početkom u 11 časova u hotelu „M“ (Bulevar oslobođenja 56a). Prijavljenim učesnicima agenda će biti blagovremeno poslata.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na e-obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular u:

  • skeniranoj verziji sa potpisom polaznika ili ovlašćenog lica, kao i u
  • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima)

na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 5. oktobra.

Elektronska verzija prijavnog formulara može se preuzeti na: http://www.skgo.org/upload/prijavni-formular-e-obuka-DULN.doc

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević (telefon 011/735-7954).

Pozivno pismo za prijavljivanje na SKGO e-obuku DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU.pdf

Informacija za prijavljivanje na SKGO e-obuku DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU.pdf

Prijavni formular za SKGO e-obuku DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU.doc