Vesti

Završen prvi ciklus obuka na temu participativnog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština održala je prvi ciklus obuka na temu “Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja”. Obuke su realizovane u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS).

Na sedam regionalnih obuka koje su održane u Vrnjačkoj Banji, Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kragujevcu i na Zlatiboru, a realizovane tokom oktobra 2018. godine, učestvovalo je 158 učesnika iz 60 gradova, opština i gradskih opština.

Imajući u vidu zakonske obaveze koje se odnose na učešće građana u procesu donošenje budžeta jedinica lokalne samouprave, učesnicima obuke predstavljeni su predlozi za normativno uređivanje i sprovođenje ovog procesa, kao i primeri preporučene prakse. Predstavnici gradova i opština su imali priliku da čuju prezentacije o zakonodavnom okviru, o alatima za participaciju građana, o mehanizmima uključivanja građana u procese izrade plana javnih investicija i budžeta, načinima pripreme i sprovođenja javne rasprave i predstavljanje rezultata, kao i predloge za unapređenje transparentnosti budžeta.

Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO doprineće poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka. Aktivnosti Swiss PRO programa koji doprinosi održivom razvoju gradova i opština Srbije Vlada Švajcarske podržava sa ukupno 5,8 miliona evra. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade  www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html