Vesti

Dodeljeni sertifikati polaznicima e-obuke o dobrom upravljanju

Stalna konferencija gradova i opština dodelila je 17. decembra 2018. godine sertifikate učesnicima e-obuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je trajala sedam nedelja, a sertifikat o uspešno savladanom gradivu dobilo je 146 polaznika iz 60 gradova i opština.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO rekao je da su zaposleni u lokalnim samoupravama od 15. oktobra do 30. novembra imali priliku da se upoznaju sa principima dobre uprave kao što su transparentnost, predvidivost, efikasnost, zabrana diskriminacije i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

On je istakao da je e-obuka savremeni vid obuke koji predstavlja kvalitetan skok u odnosu na klasične načine usavršavanja i pruža velike mogućnosti i za lokalne donosioce političkih odluka, ali i za zaposlene u lokalnim samoupravama u Srbiji.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević ocenio je da je velika zainteresovanost za elektronsku obuku o dobrom upravljanju na lokalnom nivou pokazatelj da zaposleni teže da svoju profesionalnost podignu na viši nivo.

"Na ovaj način najbolje se možemo približiti građanima i zadovoljiti njihove potrebe. Pored toga, Srbija teži pristupanju EU, a dobra lokalna uprava je jedan od najbitnijih aspekata tog posla", rekao je Stević.

Šefica UNOPS-a u Srbiji Mikela Telatin rekla je da je neophodno ulagati značajne resurse u unapređenje lokalnog načina upravljanja i to na svakodnevnom nivou.

"Krajnji cilj nisu samo bolje usluge za građane na lokalnom nivou, već i poboljšanje života ljudi u Srbiji i njihov lakši pristup javnim uslugama", ukazala je ona.

Saša Miler iz Ambasade Švajcarske rekla je da je dobra uprava ključan element svakog društva koje teži održivom razvoju.

"Vlada Švajcarske je sa 6,2 miliona evra finansirala koncept dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji, a sveukupna švajcarska pomoć u naredne četiri godine biće 95 miliona evra", navela je Miler.

E-obuka je deo Projekta "Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji sprovodi SKGO u okviru programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Sve fotografije sa skupa