Vesti

Predstavljen projekat za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovnika

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi (GIZ), predstavile su 3. juna konkurs za podnošenje predloga projekata za izbor osam lokalnih samouprava, koji će dobiti podršku za realizaciju projekata na osnovu inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovnika.

Konkurs koji traje od 3. do 14. juna 2019. godine, sprovodi se u okviru projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - Inicijativa za inkluziju". Za finansiranje odabranih projekta obezbeđeno je 1,2 miliona evra, odnosno maksimalno 150.000 evra po projektu.

„Predlozi projekata moraju da budu usklađeni s nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a namenjeni su stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje povratnika iz zemalja EU tražilaca azila, Roma i drugih marginalizovanih društvenih grupa“, objasnio je na prezentaciji poziva generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić.

„Ovo je prilika da se pomogne lokalnim samoupravama da odgovore na izazove u situaciji kad i imaju veliki broj azilanata i ekonomskih migranata, uglavnom iz teško zanošljivih grupa među kojima je najviše Roma", rekao je Staničić.

On je istakao da je u prvoj fazi projekta, koja je realizovana prošle godine, pomoć dobilo sedam lokalnih samouprava (Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac) i da je zahvaljujući njihovim projektima zaposleno više od 230 ljudi.

"Zapošljavanje i osnaživanje marginalizovanih grupa je veoma važno i potrebno je da u tome sarađuju nadležne institucije sa lokalnim samoupravama i civilnim društvom", kazala je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Stana Božović.

Ona je zahvalila GIZ-u što podržava projekat koji uključuje saradnju većeg broja opština i obezbeđuje egzistenciju osobama koje najteže dolaze do posla.

Zamenik predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Nenad Ivanišević je rekao da se podrškom projektima lokalnih samouprava jačaju njihovi kapaciteti da sami traže načine da zaposle teže upošljive grupe stanovništva i da, kad prestane finansiranje, projekti postanu održivi.

Predstavnica GIZ-a i vođa projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji Aleksandra Dimić – Ugrinaj je kazala da lokalne samouprave najbolje znaju koje su njihove potrebe i na koji način bi u njihovim sredinama mogli da se zaposle ljudi, koji imaju određene veštine i znanje, a koji teško dolaze do posla.

"Lokalne samouprave u sprovođenju projekta zapošljavanja teže zapošljivih grupa stanovništva imaju pomoć Ministarstva za rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, SKGO, Tima za smanjenje siromaštva i socijalnih službi", rekla je ona.