Vesti

Zaključena 24 sporazuma o saradnji u oblastima upravljanja imovinom, lokalnog planiranja i programskog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa Exchange 5, 12. juna 2019. godine u Beogradu, zaključila je 24 sporazuma o saradnji sa gradovima i opštinama u oblastima upravljanja imovinom, lokalnog planiranja i programskog budžetiranja. Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom.

Na svečanosti koja je ovim povodom organizovana, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije Ivan Bošnjak, je rekao da je uspeh lokalnih samouprava u unapređenju rada istovremeno uspeh i Srbije na putu evropskih integracija.

„Dodatna vrednost podrške EU kroz Exchange 5 je što se lokalnim samoupravama obezbeđuje obuka i savetodavna pomoć u stručnom usavršavanju zaposlenih u upravljanju imovinom i lokalnom planiranju i programskom budžetiranju", rekao je Bošnjak.

On je istakao da se kroz Program obuhvataju i druge reformske inicijative od značaja za lokalnu samoupravu, poput promovisanja modela administrativnih postupaka koji se odnose na upravljanje imovinom (što čini deo od ukupno 188 modela postupaka koji su razrađeni za različite oblasti nadležnosti lokala), kako bi se ovi poslovi obavljali  na što efikasniji, evropski način, a na korist građana i privrede. Dodao je takođe da je izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi otvorena mogućnost bolje međuopštinske saradnje i većeg uključivanja javnosti u donošenje odluka.

„Očekuje nas primena propisa u praksi kako bi Srbija išla ka evropskom, uređenom sistemu vrednosti“, rekao je Bošnjak.

Štefen Hudolin, šef Operacija 2 u Delegaciji Evropske unije izjavio je da Program Exchange kroz sve faze, tokom poslednjih 15 godina, čini integralni deo procesa u okviru kojeg Srbija uz podršku EU ulaže napore da poboljša upravljanje i unapredi nivo usluga u lokalnim samoupravama radi podsticanja lokalnog razvoja.

„Evropska unija je do sada, u okviru Programa Exchange uložila više od 33 miliona evra bespovratnih sredstava u lokalne prioritete. Interesovanje za učešće u Programu Exchange 5, samo u pogledu konkursa za pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom bilo je dvostruko veće od mogućnosti da se obezbedi programska podrška, a petostruko veće u pogledu konkursa za lokalno planiranje i programsko budžetiranje“, rekao je Hudolin.

Dodao je da će lokalne administracije, zahvaljujući boljem upravljanju imovinom i podršci Programa u reformisanju lokalnog planiranja i budžetiranja, popraviti investicionu klimu i tako doprineti ekonomskom razvoju.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je naglasio da je Program Exchange 5 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA 2014, među prvima koji realizuje Srbija posredstvom Tela za ugovaranje pri Ministarstvu finansija od kada joj je povereno upravljanje sredstvima Evropske unije.

„SKGO, kao implementacioni partner nacionalnih institucija na Programu, se potrudila da se organizaciono pripremi i za savetodavnu podršku u okviru obe programske komponente i sada učestvujemo u unapređenju evidencije imovine lokalnih samouprava i u njihovom osnaživanju za bolju primenu programskog, kapitalnog i rodnog  budžetiranja“, rekao je Staničić.

Plate u opštinskim i gradskim upravama su niske, kako je rekao, i zbog toga je teško obezbediti kapacitete neophodne za kvalitetno obavljanje svih nadležnosti lokalne samouprave, ali da ohrabruje najava o ukidanju zabrane zapošljavanja u javnom sektoru.

Program Exchange 5 se sastoji iz dve komponente, tema prve je upravljanje imovinom, dok je u drugoj fokus na lokalnom planiranju i programskom budžetiranju.

U okviru prve komponente Programa, na osnovu ovih sporazuma biće pružena stručna pomoć u vidu specijalno dizajniranih paketa podrške u skladu sa potrebama grada/opštine u oblasti upravljanja imovinom za 20 lokalnih samouprava. Podršku će dobiti sledeći gradovi/opštine:  Trgovište, Novi Pazar, Bela Palanka, Rača, Trstenik, Mionica, Crna Trava, Varvarin, Svilajnac, Vrnjačka Banja, Kikinda, Nova Varoš, Ljubovija, Prijepolje, Babušnica, Šabac, Beograd, Tutin, Sjenica i Gadžin Han.

Direktnu tehničku podršku za proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja, u okviru Komponente 2 dobijaju četiri nove lokalne samouprave: Nova Varoš, Kanjiža, Trstenik i Pančevo, pored 8 izabranih ranije po prethodnom konkursu u okviru Programa.