Vesti

Održane obuke zaposlenih u javnom sektoru za rad u programu Property INFO

U okviru projekta "Javna svojina za razvoj javnog sektora", u četvrtak 20. juna i petak 21. juna 2019. godine, održane su obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima za korišćenje programa za upravljanje javnom imovinom u opštini Bajina Bašta i gradu Užicu.

Programi Property INFO koji su nabavljeni kroz projekat će ostati trajno u vlasništvu lokalnih samouprava i olakšaće evidentiranje, upravljanje i analizu nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i grada Užica, kao i njihov blagovremeni unos u registar Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije koja vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima u javnoj svojini.

Projekat "Javna svojina za razvoj javnog sektora", koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.