Vesti

Izrađena studija u oblasti ozakonjenja podstandardnih romskih naselja u Srbiji

Igor Miščević, savetnik za urbanizam i prostorno planiranje u Stalnoj konferenciji gradova i opština i koordinator programske komponente 3, programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", pripremio je studiju „Ozakonjenje stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji - analiza stanja i izazovi“. U radu su prikazani rezultati terenskog istraživanja koje je obavljeno u 23 jedinice lokalne samouprave u Srbiji u periodu od 5. febuara do 12. aprila 2019. godine za potrebe mapiranja stanja u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima. Dobijeni rezultati formulisani su na osnovu saznanja koja su pružena od strane nadležnih lica u lokalnim samoupravama koja se bave temama ozakonjenja, urbanizma, društvenih delatnosti i inkluzijom Roma. Uz uočene brojne probleme u oblasti ozakonjenja u različitim lokalnim samoupravama, prepoznat je značajan korpus istih problema u romskim zajednicama za koje je neophodno njihovo dimenzionisanje i sistematizovanje. Nakon realizacije navedenih pripremnih radnji u svakoj lokalnoj samoupravi zasebno, biće moguće odrediti tip i karakter intervencija u oblasti ozakonjenja i adekvatno usmeriti, kako resurse i sredstva lokalne samouprave, tako i donatorska sredstva koja će se u narednom periodu usmeriti ka Republici Srbiji u ovoj oblasti. Istraživanje je obavljeno kao deo aktivnosti na Programu: ''Podrška EU inkluziji Roma u Srbiji – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma''.

Ozakonjenje stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji - analiza stanja i izazovi