Vesti

Evropska nedelja lokalne demokratije

"Evropska nedelja lokalne demokratije" (ENLD) je godišnji evropski događaj u koordinaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja pozvani su da registruju i organizuju javne događaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou.

Ova inicijativa ima za cilj dalje širenje univerzalnih vrednosti Saveta Evrope, kao što su demokratija i ljudska prava, kao i da učesnicima ponudi priliku da se uključe u evropsku mrežu koja je angažovana u promovisanju učešća građana na lokalnom nivou.

Glavna tema ENLD za 2019-2020. godinu je “Lokalna demokratija: izgradnja poverenja”. Gradovi i opštine mogu organizovati aktivnosti tokom cele godine, sa naglaskom na glavni događaj koji bi se odvijao tokom sedmice u periodu od 14-20. oktobra 2019. godine.

Pozivamo opštine i gradove da uzmu učešće u organizaciji ove manifestacije. Prilikom izbora aktivnosti ohrabrujemo vas da koristite i promovišete relevantne inicijative Saveta Evrope i Kongresa.

Concept paper i tematske ideje 2019.

Tematske ideje (opšte)

Brošura

Logoi, posteri (na srpskom jeziku)

Facebook

Twitter

Registracija se vrši online na vebsajtu ENLD.

Za dodatne informacije o manifestaciji, možete se obratiti projektnom timu na mail adresu democracy.week@coe.int ili Bošku Nenadoviću, Služba za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (bosko.nenadovic@skgo.org, 064/870 33 17).