Vesti

U Staroj Pazovi održana obuka ''Novi pristupi i metodologije u upravljanju javnom imovinom''

Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja javnom imovinom zaposlenih u opštinama Stara Pazova i Ruma, jedna je od aktivnosti koja će se realizovati kroz projekat „Integrisani pristup upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma” u okviru grant šeme programa Exchange 5.

U okviru obuke ''Novi pristupi i metodologije u upravljanju javnom imovinom'' koja je održana 30. avgusta 2019. godine, u prostorijama Opštinske uprave u Staroj Pazovi, 13 službenika imalo je priliku da unaprede svoja znanja o najvažnijim zakonskim okvirima u oblasti upisa prava javne svojine JLS, primerima dobre prakse upravljanja opštinskom imovinom u Srbiji i u regionu, kao i o obaveznim podacima evidencije javne imovine.     

Posebna pažnja posvećena je primerima dobre prakse u organizaciji terenskog popisa opštinske imovine i baze podataka javne imovine JLS.

Obuka održana u Staroj Pazovi, druga je od šest planiranih obuka koje će biti organizovane za opštinske službenike u Staroj Pazovi i Rumi u okviru ovog projekta, koji ima za cilj da doprinese unapređenju lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazovi i Ruma.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Program Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravljanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Glavni modaliteti podrške su dodeljivanje sredstava gradovima i opštinama putem grant šeme i tehnička pomoć.