Vesti

Za razvoj lokalnih samouprava u Srbiji važno iskustvo gradova EU

Iskustva gradova i država članica Evropske unije mogu da pomognu lokalnim samoupravama u Srbiji u određivanju pravca kojima će ići u oblasti inkluzivnog razvoja, rekao je danas generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić.

On je danas, na skupu SKGO o urbanom razvoju i upotrebi javnog prostora i razmeni iskustva sa gradovima i opštinama Francuske i Švedske, rekao da SKGO smatra da je važno da se urbanističkom planiranju pristupi na integralan, inkluzivan i participativan način.

"Naše prethodne aktivnosti i projekti su išli u tom pravcu. Na primer, prethodne godine smo izdali priručnik za opštine pod nazivom 'Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave'", rekao je on i dodao da SKGO već treću godinu zaredom podržava zaštitnika građana i tim za socijalnu inkluziju u dodeli priznanja lokalnim samoupravama koje najviše doprinose unapređenju pristupačnosti.

"Cilj SKGO je da podrži lokalne samouprave da nastave aktivan rad na umrežavanju, povezivanju i jačanju dijaloga sa centralnim nivoom vlasti i nevladinim organizacijama, kao i na jačanju kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama", istakao je Staničić.

Predstavnik Ministarstva ekološke i solidarne tranzicije Francuske Erve Boagijom kazao je da Francuska ima viziju razvoja gradova koja se razlikuje od klasičnog 'pametnog grada' (smart city) po tome što ne uključuje samo tehnologiju.

"Naša vizija je pre svega prilagođavanje klimatskim promenama. Jer, na kraju se ipak razmišlja o niskoj stopi kiseonika", naglasio je on i podsetio da je predsednik Francuske Emanuel Makron potpisao strateško partnerstvo "Zeleni grad" sa Švedskom.

Savetnica za urbane projekte opštine Bordo u Francuskoj Mišel Lari-Šarli predstavila je projekte rađene u toj opštini, sa naglaskom na, kako je kazala, "pedagoškom pristupu" saobraćaju.

Ona je istakla da su na sredinu mosta u tom gradu postavljene šine za tramvaje, sa po jednom trakom za automobile sa strane šina, ali i postavljanju semafora "na kojem se dugo čeka na zeleno svetlo". Lari-Šarli je ocenila da je taj semafor znatno smanjio saobraćaj na mostu, da građani radije biraju tramvaj umesto automobila ili pešačenje.

Lari-Šarli je takodje dodala da je lokalna samouprava dodelila 10.000 bicikala gradjanima na godinu dana, kako bi uvideli da je taj način prevoza znatno bolji od automobila, što se, kako je istakla, ispostavilo kao odličan metod jer su se gradjani odlučili da "nabave sopstvene bicikle". Ona je naglasila da u Bordou imaju električna kola, kao i da iznajmljuju velike automobile, "kako bi što više ljudi stalo u jedno vozilo i time se rasteretio saobraćaj".

Službenik za kulturno nasleđe i pomoćnik gradskog arhitekte opštine Boras u Švedskoj Fredrik Hjelm ukazao je na značajno kulturno nasledje u tom gradu koje je sačuvano i njime je promenjen izgled tog grada. Hjelm je dodao da je taj grad u Švedskoj poznat kao "grad kao galerija".

On je istakao da on, kao i gradski arhitekta, sarađuju tesno sa političarima i da ih često savetuju da putuju po Evropi i "gledaju šta je dobro i može da se uradi u njihovoj opštini, a šta ne".

Hjelm je dodao da smatra važnim saradnju sa mladima, "da pre svega budu informisani o istoriji i da znaju zašto je kulturno nasledje važno" i istakao je da njihovo mišljenje uvek uvažava.

SKGO je skup o urbanom razvoju i upotrebi javnih prostora organizovala u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu na EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

U оkviru sеminаrа, drugоg dаnа 4.10.2019., prеdstаvnici frаncuskih i švеdskih оpštinа,  prеdstаvnici Аmbаsаdе Frаncuskе i prеdstаvnici SKGО su pоsеtili grаd Nоvi Sаd sа cilјеm upоznаvаnjа аktivnоsti grаdа Nоvоg Sаdа u оblаsti оčuvаnjа i unаprеđеnjа kulturnо-istоriјskоg i industriјskоg nаslеđа. Тоm prilikоm ih је u grаdskој kući primiо pоmоćnik grаdоnаčеlnikа М. Vučеvićа zа mеđunаrоdnu sаrаdnju Аlеksаndаr Pеtrоvić i prеdstаviо оsnоvnе kаrаktеristikе grаdа Nоvоg Sаdа, kао i pоtеnciјаlе u оblаsti urbаnоg rаzvоја i kulturnоg/industriјskоg nаslеđа. Nаkоn tоgа, је dеlеgаciја оbišlа kulturnе tаčkе u grаdu, pоput Kulturnоg cеntrа Svilаrа i prојеkаt urbаnističkе оbnоvе Dоnjеg Grаdа Pеtrоvаrаdinskе tvrđаvе – аktivnоsti u оkviru prојеktа Nоvi Sаd Еvrоpskа prеstоnicа kulturе 2021.