Vesti

Sajam saobraćaja - Planiranje održive urbane mobilnosti u gradovima i opštinama u Srbiji

U okviru sajma saobraćaja „Traffic solutions expo“ u četvrtak, 17. oktobra, u organizaciji SKGO, održan je okrugli sto na temu „Planiranje održive urbane mobilnosti u gradovima i opštinama u Srbiji“. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici gradova: Kruševac, Pirot i Šabac kao i opštine Bajina Bašta. Takođe, na okruglom stolu predstavljeni us SMART plan razvoja saobraćaja u Novom Sadu i Plan održive urbane mobilnosti grada Beograda.

Ovaj okrugli sto bio je prilika da se prisutni, uglavnom predstavnici lokalnih samouprava, upoznaju sa iskustvima gradova i opština u planiranju održive urbane mobilnosti. Grad Kruševac je grad koji je usvojio Plan održive urbane mobilnosti još 2017. godine, i kako je implementacija ovog Plana u toku, predstavnica grada Kruševca iznela je iskustva vezana za sprovođenje plana. Gradovi Pirot i Šabac dobijaju podršku SKGO u izradi Plana održive urbane mobilnosti i oni su pozvali druge gradove i opštine da takođe započnu izradu planova. Opština Bajina Bašta se opredelila da samostalno izrađuje ovaj Plan, i ima pozitivna iskustva u sprovođenju Evropske nedelje mobilnosti.

Gradovi Novi Sad i Beograd su bili u prilici da iz budžeta izdvoje određena sredstva i da povere konsultantskim kućama izradu SMART plana odnosno POUMa. Prisutni su se uverili da iza ovih planova stoji ozbiljan ekspertski rad, u prvom slučaju stručnog tima sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a u drugom slučaju konsultantskih/planerskih kuća CEP i CESTRA.

Nakon prezentacija, prisutni su diskutovali o izazovima povezanim sa planiranjem mera održivog saobraćaja kao što su: proširenje pešačkih zona, novi vidovi mikro-mobilnosti, parking menadžment i slično.

Okruglom stolu su pored predstavnika opština i gradova prisustvovali su i predstavnici raznih institucija sa pokrajinskog i republičkog nivoa (Putevi Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja), kao i privatnih kompanija koje se bave planiranjem i projektovanjem saobraćaja.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije“ koji realizuje SKGO a finansiran je od strane GIZ Otvorenog regionalnog fonda energetska efikasnost za jugoistočnu Evropu (GIZ ORF EE).