Vesti

SKGO pripremila modele akata za sprovođenje pojedinih mera iz lokalnog antikorupcijskog plana

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) počev od februara 2018. godine sprovodi projekat „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se realizuje preko programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Razvoj lokalne antikorupcijske politike u Srbiji je u poslednjih nekoliko godina aktuelizovan, pre svega, kroz Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, a zatim i Akcioni plan za pregovaranje Srbije sa Evropskom unijom za Poglavlje 23 iz juna 2016. godine. Ova dva dokumenta su za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Srbiji predvidela obavezu usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja tela za nadzor nad njihovom primenom. SKGO je jedan od partnera u ovom procesu od samog početka, od podrške razvoju Modela LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg se ovi planovi usvajaju, do gore pomenutog četvorogodišnjeg projekta, koji, između ostalog, dodeljuje pakete podrške JLS za usvajanje i sprovođenje LAP, kao i formiranje lokalnih tela za nadzor nad njihovom primenom.

U cilju pružanja podrške sprovođenju LAP-a, SKGO je izradio najvažnije modele akata u sedam oblasti, između ostalih i sledeće:

  • Model odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju rizika korupcije kroz uvođenje mehanizama za sprečavanje usvajanja „propisa sa opredeljenim ciljem“, tj. „propisa sa odredištem“ (cilj 1.2. u Modelu LAP-a)
  • Model pravilnika o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi, čijim se donošenjem doprinosi smanjenju broja slučajeva sukoba interesa zaposlenih u organima lokalne samouprave (cilj 2.3. u Modelu LAP-a)
  • Model pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja sa Modelom potvrde o prijemu informacije o unutrašnjem uzbunjivanju, čijim se donošenjem doprinosi punoj primeni i praćenju propisa u oblasti zaštite uzbunjivača (cilj 3.1. u Modelu LAP-a)
  • Model odluke o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju rizika korupcije u postojećem sistemu upravljanja javnim preduzećima na lokalnom nivou (cilj 4.1. u Modelu LAP-a)
  • Model odluke o kontroli prijema i realizacije donacija lokalnoj samoupravi, čijim se usvajanjem doprinosi otklanjanju okolnosti koje dovode do mogućeg uticaja na rad organa lokalne samouprave kroz davanje donacija (cilj 7.1. u Modelu LAP-a)

Preuzmite modele >>>