Vesti

Serija regionalnih obuka "Javne nabavke u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. aprila 2020. godine organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je 24. decembra 2019. godine donela nov Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019). On je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a njegova primena počinje od 1. jula 2020. godine, osim pojedinih odredaba koje su počele da se primenjuju nakon stupanja na snagu Zakona.

Cilj ove obuke je da se zaposleni na poslovima javnih nabavki u JLS blagovremeno upoznaju sa novim zakonskim rešenjima i osposobe za efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i sprovođenje postupaka bez nepravilnosti.

Dvodnevna regionalna obuka će se u skladu sa priloženim Nacrtom agende održavati u sledećim gradovima i opštinama:

  • Beograd, 27-28. februar 2020. godine
  • Novi Sad, 5 - 6. mart 2020. godine
  • Subotica, 12-13. mart 2020. godine
  • Kragujevac, 19 -20. mart 2020. godine
  • Niš, 26 -27. mart 2020. godine
  • Vrnjačka Banja, 2 -3. april 2020. godine
  • Zlatibor, 9 -10. april 2020. godine.

SKGO će blagovremeno uputiti pojedinačne pozive sa relevantnim informacijama svim JLS prema priloženom Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine.

S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS – o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni Prijavni formular iz priloga na adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, najkasnije do roka naznačenog u Rasporedu održavanja regionalnih obuka za gradove, opštine i gradske opštine, i to u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ružici Aranđelović Ilić, koordinatorki Mreže SKGO za javne nabavke, na prethodni mejl.

Raspored održavanja obuka