Vesti

Nova izdanja u oblasti socijalne zaštite

Posredstvom projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ, objavljene su publikacije „Vodič za obezbeđenje usluga socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave“ i „Palijativno zbrinjavanje - Vodič za zaposlene u socijalnoj zaštiti“.

Izdanja su namenjena zaposlenima u sistemu socijalne zaštite na lokalnom nivou, a proizvod su činjenice da su opštine i gradovi Zakonom o socijalnoj zaštiti prepoznati kao važni akteri u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite. Istu ulogu daje im i Zakon o lokalnoj samoupravi, prema kome opština odnosno grad donosi programe razvoja, uključujući i razvoj socijalne zaštite, a u oblasti socijalne zaštite još osniva ustanove, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i dr. 

Uloga opština i gradova u razvoju usluga sadržana je u različitim grupama aktivnosti, kao što je iniciranje planiranja, partnerstava i inovacija, ali i odgovornosti za postojanje usluga koje su u njihovoj nadležnosti i za kojima postoji potreba među građanima. Ovo znači da upravo oni, opštine i gradovi, moraju obezbediti određene usluge socijalne zaštite. Obezbediti usluge socijalne zaštite znači obezbediti: normativno-pravni osnov, finansijska sredstva i organizaciju ili više njih, koje pružaju usluge. 

"Vodič za obezbeđenje usluga socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave"zasnovan je na relevantnim propisima Republike Srbije, strateškim i drugim planskim dokumentima (strategijama i akcionim planovima) i odlukama u oblasti socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

"Palijativno zbrinjavanje  - Vodič za zaposlene u socijalnoj zaštiti" pruža zaposlenima u sistemu socijalne zaštite teorijska znanja i praktične smernice za neposredan rad, odnosno za iniciranje inovativnih i integrisanih usluga na lokalnom nivou, usmerenih ka različitim kategorijama korisnika koji imaju potrebu za palijativnim zbrinjavanjem.