Vesti

Upitnik - Program prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija - 2021-2027.

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija za naredni period 2021-2017. Tehnički sekretarijat Programa pripremio je Upitnik koji služi sagledavanju situacije u pograničnom regionu koji predstavlja područje na kojem se realizuju aktivnosti Programa, što je u slučaju Srbije Jablanički i Pčinjski okrug.

Sledi Upitnik namenjen lokalnim samoupravama na srpskom i engleskom jeziku, kao i dopis Ministarstva, a upitnike na navedenim jezicima, kao i na makedonskom i albanskom jeziku, zajedno sa upitnicima za ostale korisnike, možete naći na vebsajtu Programa https://eu.rs-mk.org/2020/08/04/questionnaire-for-swot-analysis-cross-border-cooperation-programme-2021-2027/

Upitnik bi trebalo popuniti na odabranom jeziku i dostaviti najkasnije do 16. septembra, na adresu Tehničkog sekretarijata Programa: office@rs-mk.org