Vesti

SKGO pripremila drugu seriju modela sporazuma o međuopštinskoj saradnji

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) izradila je modele međuopštinskih sporazuma u oblasti komunalne milicije, besplatne pravne pomoći i socijalne zaštite.

SKGO je još početkom 2019. godine, izradila „Metodološko uputstvu za izradu sporazumâ o međuopštinskoj saradnji“ i na osnovu njega objavila prvu seriju modela sektorskih sporazuma o međuopštinskoj saradnji, u 11 oblasti delovanja lokalne samouprave: (1) pravobranilaštvo, (2) lokalni ombudsman, (3) ustanova kulture – arhiv, (4) energetski menadžment, (5) vanredne situacije, (6) komunalna inspekcija, (7) inspekcija za puteve, (8) saobraćajna inspekcija, (9) prosvetna inspekcija, (10) sportska inspekcija i (11) turistička inspekcija.

Sa izradom modela sektorskih sporazuma, SKGO je nastavila i u 2020. godini, i u okviru druge serije modela sačinjeni su akti u oblasti: (12) komunalne milicije, (13) besplatne pravne pomoći i (14) socijalne zaštite, sa ciljem da se standardizuju budući organizacioni oblici međuopštinskih sporazuma i u punoj meri usklade sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Pripremljeni su sledeći modeli akata:

  • Model sporazuma o obrazovanju zajedničke službe komunalne milicije
  • Model sporazuma o ustupanju obavljanja poslova komunalne milicije
  • Model sporazuma o obrazovanju zajedničke službe pravne pomoći opština
  • Model sporazuma o ustupanju obavljanja poslova ustanova socijalne zaštite
  • Model sporazuma o osnivanju zajedničke ustanove socijalne zaštite.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Marko Tomašević, programski direktor za sistem lokalne samouprave (e-mail: marko.tomasevic@skgo.org).

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - faza 3“, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

Modele akata možete preuzeti