Vesti

eObuka „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja“

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje e-obuku (učenje na daljinu) na temu „Sistem lokalne samouprave i primena načela dobrog upravljanja “. Obuka je namenjena novoizabranim odbornicima skupština gradova, opština i gradskih opština koji po prvi put obavljaju ovu funkciju i biće realizovana u periodu od 5. oktobra do 20. novembra 2020. godine. 

Ova sedmonedeljna Internet obuka nudi teme i informacije o ključnim oblastima od važnosti za jedinice lokalne samouprave (JLS), kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave (LS), sistem LS u Srbiji, etika javne službe, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasti, institucijama i organizacijama itd. Cilj ove elektronske obuke je da se odbornicima – koji su po prvi put izabrani nakon sprovedenih  lokalnih izbora održanih 21. juna 2020. godine – približe osnovne informacije od važnosti za obavljanje odborničke funkcije.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Jačanje kapaciteta novoizabranih odbornika kroz e-učenje“, koji finansijski podržava Misija OEBS-a u Srbiji.

Zainteresovani odbornici prijavu mogu izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara koji možete preuzeti ovde, do srede, 23. septembra 2020. godine.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Ružica Aranđelović Ilić, menadžerka projekta, elektronska adresa: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, telefon broj: 011/735-79-38 ili mobilni telefon broj: 064/870-33-03.

Poziv za prijavu učesnika

Informacija o eObuci za nove odbornike