Vesti

Pripremljeni modeli akata u oblasti poljoprivredne politike i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština je pripremila strukturirane modele akata za realizaciju programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Reč je o modelima akata za tri mere: meru za investicije u fizičku imovinu (koja je i najčešća mera finansirana kroz lokalne programe) i meru osemenjavanja, a zbog svoje specifičnosti urađena je dokumentacija i za meru udruženja. Sva dokumenta usklađena su sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Pripremljeni materijali su prevashodno namenjeni organizacionim jedinicama za poljoprivredu i ruralni razvoj u JLS koja izrađuje i sprovodi Program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju i izveštavaju o tome.

Izrada ovih modela će, nadamo se, omogućiti unapređenje kvaliteta rada i efikasnosti ovog, sve značajnijeg procesa, u lokalnim zajednicama i što je najvažnije, usklađenost sa relevantnim zakonodavnim okvirom.

Modeli akata - Poljoprivredna politika i ruralni razvoj