Vesti

Šest gradova i opština pruža podršku roditeljstvu

Održavanjem onlajn skupa i potpisivanjem sporazuma o saradnji 22. marta 2021. godine, zvanično je počela realizacija projekta ‚‚Podrške lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku UNICEF-a u Srbiji.

Šest lokalnih samouprava (Palilula - Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Bor, Vranje, Novi Pazar) su korisnici projekta, a prioritet je zajednički - briga o ranom razvoju dece i podrška roditeljstvu. Podrška se ogleda u unapređenju usluga i programa podrške roditeljstvu i ranom razvoju kroz jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za međusektorsku saradnju u obezbeđivanju kontinuiteta, kvaliteta, dostupnosti usluga podrške roditeljstvu, posebno ugroženim porodicama.

Pored predstavnika lokalne samouprave, značaj ove teme prepoznali su i donosioci odluka sa nacionalnog nivoa, koji su poželeli puno uspeha u realizaciji projektnih aktivnosti.

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade RS i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da je delatnost predškolskih ustanova dugi niz godina razvijana kao multifunkcionalna.

„Danas možemo biti ponosni zato što integrisani sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja obezbeđuje ostvarivanje različitih funkcija: podršku celovitom razvoju i dobrobiti dece, negu, preventivno-zdravstvenu i socijalnu zaštitu dece, kompenzatornu funkciju, podršku razvijanju osnova ključnih obrazovnih kompetencija za celoživotno učenje, podršku porodici u ostvarivanju svoje vaspitne funkcije“, rekao je Ružić. On je dodao da se teži razvoju predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje će biti dostupno svoj deci, koje uvažava potrebe i prava dece i porodice, koje je otvoreno u građenju odnosa sa porodicom, sa drugim delovima u sistemu obrazovanja, lokalnom i širom društvenom zajednicom.

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave istakla je da je Vlada Republike Srbije visoko na listu prioriteta svog rada stavila decu i njihovu budućnost.

„Zato mi je veoma drago da su lokalne samouprave prepoznale svoju ulogu u tom procesu. Ovaj projekat poseban značaj dobija danas, u vreme kada se borimo sa KOVID 19 pandemijom, kada su stanovi i kuće postali i vrtić i škola za decu, a roditeljima radni prostor. Vi koji danas potpisujete Memorandum radite na unapređenju svojih kapaciteta i znanja kako bi pružili roditeljima kvalitetnu i održivu podršku sistema, menjajte svoje propise i politike, usklađujte ih sa propisima koje ova država već ima i prenesite svoja stečena znanja na druge lokalne samouprave u Srbiji“, poručila je ministarka Obradović.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO ovom prilikom je istakao da je zadatak SKGO da pruži podršku lokalnim samoupravama da razviju i unaprede postojeće javne politike i procedure radi jačanja sistema podrške roditeljima i starateljima u prvim godinama odrastanja deteta.

„Veoma je važno da sistemski ukažemo na činjenicu da je društvu od primarnog značaja da dete bude u fokusu, a to dete treba da ima roditelje koji su dovoljno kompetentni i psihički stabilni da odgovore na sve potrebe njegovog razvoja u ovim zahtevnim vremenima“, naglasio je Staničić.

„Svim roditeljima je potrebna sistemska podrška na njihovom putu roditeljstva. Ova podrška je ključna u odgovaranju na razvojne potrebe deteta i jedan je od načina prevencije nasilja nad decom. Pozdravljam napore Vlade Republike Srbije koja je već prepoznala potrebu da uloži u rani razvoj dece. Sada je neophodno usaglašeno delovanje između sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. Danas imamo razloga za optimizam. Šest gradova i opština su pioniri u izgradnji integrisanih politika i budžeta oblikovanih prema potrebama ranog razvoja dece. Nadamo se da će ove opštine podeliti svoje znanje i iskustvo širom zemlje u predstojećim godinama. Sigurna sam da će Vlada i lokalne zajednice, zajedno sa UNICEF-om i uz podršku Lego Fondacije, osigurati kvalitetnu podršku zdravom razvoju sve dece u Srbiji, pogotovo onih do kojih se najteže doseže. To je od suštinske važnosti za napredak dece. To je ključ za razvoj održivog društva“, istakla je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavio je: „Većina dece odrasta zajedno sa roditeljima kao najboljim pružaocima nege, u slučajevima kada roditelji nisu u mogućnosti da ispune svoje odgovornosti prema deci, država je ovlašćena da interveniše. Deca koja su u riziku od zanemarivanja ili zlostavljanja, često su deca koja se suočavaju sa složenim višestrukim problemima, a oskudica često povećava rizik od zanemarivanja dece. Sistem socijalne zaštite nastoji da podrži roditeljsku brigu o detetu preko različitih vrsta materijalnih davanja, ali i preko dnevnih usluga u zajednici koja pomažu roditeljima i deci i sprečavaju izdvajanje dece iz porodice, a u ovu svrhu država izdvaja svake godine 700 miliona dinara i usmerava ih ka lokalnim samoupravama“.

Milka Milovanović Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju izjavila je da je projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, od izuzetnog značaja kako za unapređenje kvaliteta života porodica tako i za sprovođenje politika Vlade Republike Srbije koje se odnose na unapređenje prava i kvaliteta života svakog deteta.

„Želimo da pružimo snažnu podršku ostvarivanju, unapređenju i promociji prava svakog deteta da živi srećno, spokojno i dostojanstveno u svojoj porodici“, zaključila je Milovanović Minić.

Zoran Radovanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja istakao je da je ovo ministarstvo delovalo proaktivno i preventivno i unapređivalo kvalitet zdravstvenih usluga i time doprinelo da deca i roditelji imaju ogromno poverenje u zdravstveni sistem i ustanove.

„Često smo delovali preventivno kroz psihološka savetovališta za decu i roditelje, što je posebno značajno kada se mi i ceo svet suočavamo sa najvećom zdravstvenom krizom u svim porama društva“, zaključio je Radovanović.  

Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica za ciljeve održivog razvoja pri Kabinetu predsednice Vlade Srbije, izjavila je da rizik da se pojača roditeljski stres i ometanje radnog razvoja dece u okolnostima svetske pandemije, iziskuje sprečavanje nastanka celoživotnih barijera za decu i porodice, ali i za sisteme njihove podrške i zato je dobro što smo se u ovolikom broju pridružili jedni drugima.

„Posvećenost ranom razvoju dece jedan je od najdelotvornijih segmenata javnih politika za razvoj društva i iz tog razloga je briga o ranom razvoju dece globalno prepoznata kao jedan od prioritetnih fokusa 21. veka i integrisana je u ciljeve održivog razvoja Agende 2030“, zaključila je Đukić Dejanović.  

Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca je istakao da je ovaj grad lider u mnogim oblastima koje su važne više ili manje za svakog od nas. On je dodao da je društvena briga o deci najvažnija oblast delovanja na koju su veoma ponosni, i u kojoj su zaista uspešni. „Briga o najmlađima u našem gradu počinje od najranijeg uzrasta. Podsetio bih da smo među prvima uveli privatne predškolske ustanove u sistem obrazovanja i tako rešavali liste čekanja i nedostatak mesta u državnim vrtićima. Obezbeđujemo besplatan prevoz za svu decu školskog uzrasta, besplatne užine za najosetljivije grupe dece, besplatne udžbenike za prvi razred osnovnih škola, različite sportske i rekreativne sadržaje“, rekao je gradonačelnik Kragujevca.

„Ovaj projekat je za nas prilika da profesionalci u sektoru zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite podignu kvalitet usluga, ali i svoje znanje kasnije prenesu kolegama iz drugih sredina. Prilika da se unaprede procedure, ali i programi rada za najmlađe, posebno u vreme borbe sa Kovid - 19. Roditelji će dobiti podršku profesionalaca da jačaju svoje roditeljske kapacitete jer svaka greška u ovoj oblasti ostavlja velike posledice na budućnost sredina u kojima živimo i našu državu, jer kako decu vaspitavamo takvu zemlju i stvaramo za budućnost naše dece“, zaključio je Dašić.

Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara je naglasio da je ovaj grad sa najmlađom populacijom u Evropi i da realizacija ovog projekta ima poseban značaj, jer će se realizacijom predviđenih aktivnosti podići institucionalni kapaciteti lokalne samouprave u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

„Nama je cilj da stvaramo dobro okruženje, pre svega da kroz različite projekte pomognemo jednoj zdravoj porodici“, izjavio je Biševac.

Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora se zahvalio UNICEF-u i SKGO na prilici da Bor bude deo jednog ovako značajnog projekta.

„Kroz ovaj projekat uključili smo Dom zdravlja, Patronažnu službu, Predškolsku ustanovu „Bambi“ i  Centar za socijalni rad, a naša je želja da kroz aktivnosti Grada Bora i lokalnih službi povežemo sve relevantne činioce koji mogu da utiču da se stvore bolji uslovi za roditeljstvo“, rekao je gradonačelnik Bora.

Aleksandar Jovičić, predsednik opštine Palilula – Beograd je izjavio da je ova opština imala socijalnu politiku koja je usmerena prema najmlađim sugrađanima i prema roditeljima, a ta podrška se ogledala u distribuciji bebi kolica, tablet računara i školskog pribora za osnovce.

„Kroz ovaj projekat pokušaćemo da uspostavimo još bolje veze između svih institucija koje u svemu ovome mogu dati svoj doprinos da još više svi zajedno radimo ka realizaciji zajedničkog cilja“, naglasio je Jovičić.   

Ovaj projekat se realizuje kao deo programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, a koji zajedno sprovode UNICEF, SKGO, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku LEGO Fondacije.