Vesti

Generalna skupština NALAS - 12-14. april 2021.

Kongres lokalnih vlasti Moldavije (CALM) organizuje 16. zasedanje Generalne skupstine NALAS (Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) koje će biti održano onlajn u periodu od 12. do 14. aprila 2021. godine

Godišnje zasedanje okuplja predstavnike gradova i opština, njihovih asocijacija - članova NALAS, kao i evropskih institucija, organizacija i partnera koji razmatraju pitanja poput lokalne demokratije i evropske integracije Jugoistočne Evrope, dijaloga gradova, ciljeva održivog razvoja i projekta PLATFORMA, održivog lokalnog ekonomskog razvoja.

U okviru zasedanja biće održan 2. Forum gradonačelnica Jugoistočne Evrope na temu inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja, a na kraju skupa, predsedavajući NALAS-a Emanuil Manolov predstaviće prioritete NALAS-a za 2021-22. godinu. 

Registracija za zasedanje nalazi se na sledećem linku

Program zasedanja