Vesti

Načelnici uprava gradova/opština i uprava gradskih opština ponovo na okupu

Sastanak Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština SKGO održan je 31. marta 2021. godine. Fokus skupa bio je na sufinansiranju medijskog sadržaja u oblasti javnog informisanja, predstavljanju Nacrta zakona o registru administrativnih postupaka, najavi Popisa stanovništva 2021, kao i na registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

O procesu projektnog sufinasiranja medijskih sadržaja govorila je Borka Rajšić, predstavnica Ministarstva kulture i informisanja, koja je po fazama i sa osvrtom na planiranje budžeta i druge važne aspekte pojasnila ceo postupak.

Ispred Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), Ninoslav Kekić predstavio je odredbe Nacrta zakona u vezi sa uspostavljanjem registra administrativnih postupaka i njegovom sadržinom odnosno obavezama koje proizilaze iz ovog zakona za jedinice lokalne samouprave (JLS). Takođe, Milica Jovanović ispred projekta EDGE (Enabling Digital Governance in Serbia), predstavila je planirane aktivnosti na mapiranju/identifikaciji  administrativnih postupaka koje sprovode lokalne samouprave prema građanima i privredi. Krajnji cilj ovog procesa je upis svih administrativnih postupaka koje sprovode organi javne uprave u Registar administrativnih postupaka koji vodi RSJP, jačanje transparentnosti, predvidivosti, standardizovanog pristupa uslugama, kao i koordinisano pojednostavljenje i digitalizacija administrativnih postupaka.

Milivoje Grbović i Ljiljana Đorđević iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije predstavili su planirane aktivnosti u vezi sa planiranim popisom stanovništva, sa fokusom na organizacione aspekte popisa i ulogu jedinica lokalne samouprave u celom procesu.

O preuzimanju i izmenama u vođenju registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, govorio je Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Imajući u vidu da je od 1. februara 2021. godine, vođenje Registra u nadležnosti Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, gospodin Milenković je odgovorio na značajan broj pitanja u vezi sa načinom i postupkom dostavljanja podataka za registar zaposlenih od strane JLS.

SKGO je ovu aktivnost realizovala u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.