Vesti

Održana radionica „Ka izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada“

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formiralo je Radnu grupu za pripremu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Zakon je u primeni već četiri godine, a najveći teret primene je bio na jedinicama lokalne samouprave. U cilju prikupljanja predloga za izmene i dopune ovog Zakona, Stalna konferencija gradova i opština je organizovala Radionicu „Ka izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada“. Radionica je održana 31. maja 2021. godine u hotelu M u Beogradu. Radionici je prisustvovalo oko 30 predstavnika gradova, opština i gradskih opština. Uglavnom se radilo o registratorima stambenih zajednica i komunalnim inspektorima, koji svakodnevno primenjuju odredbe Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Radionici su prisustvovali i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, koji pružaju tehničku podršku registratorima stambenih zajednica iz gradova i opština. Oni su u uvodnoj prezentaciji predstavili najčešće greške koje se javljaju prilikom registracije stambenih zajednica. Greške se javljaju prilikom integracije sa adresnim registrom, pa je neophodno da registratori posebno vode računa o podacima adresnog registra prilikom registracije SZ. Konstatovano je da nema potrebe za ozbiljnijim izmenama Zakona u delu koji se odnosi na registraciju stambenih zajednica. Na radionici je ukazano na problem nemogućnosti uspostavljanja prinudne uprave u opštinama koje zbog svoje veličine i malog broja zgrada nemaju licencirane profesionalne upravnike na svojoj teritoriji. Ovaj problem je moguće prevazići izmenom skupštinske odluke o minimalnim troškovima upravljanja i održavanja kojom bi se predvidelo da opština učestvuje u putnim troškovima profesionalnog upravnika ukoliko isti dolazi iz druge JLS. Predstavnici MGSI najavili su donošenje podzakonskog akta koji bi posebno uredio oblast upravljanja, a posebno i prinudnu upravu u stambenim zajednicama.

U drugom delu radionice razmatrane su nadležnosti komunalnih inspektora u vršenju nadzora nad primenom Zakona o stanovanju. Konstatovano je da su komunalni inspektori preopterećeni vršenjem nadzora nad primenom odredbi ovog Zakona, a da u pojedinim gradovima profesionalni upravnici koriste mogućnost da preko komunalnih inspektora vrše prinudnu naplatu nenaplaćenih dugovanja, što ne bi trebalo da bude praksa. Neke odredbe Zakona, posebno član 14. Zakona o stanovanju, treba dopuniti tako da se utvrdi nedvosmislena obaveza vlasnika posebnih delova da učestvuju u troškovima upravljanja.

Predstavnici MGSI koji su prisustvovali radionici su iskazali zadovoljstvo doprinosom koji su predstavnici opština i gradova dali na održanoj radionici. Ova radionica organizovana je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Prezentacija - Zakon o stanovanju i održavanju zgrada