Vesti

Delegacija Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u poseti SKGO

Početkom ove sedmice Stalnu konferenciju gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) posetila je visoka delegacija Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koju su činili g-đa Beate Elsaser, zamenica šefa Odseka za saradnju sa Istočnom Evropom, g-đa Karin Salerno, šefica Odseka za Zapadni Balkan, g-din Ričard Koli, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu, g-đa Melina Georgiju, regionalna savetnica za upravljanje i g-din Petar Vasilev, nacionalni programski koordinator za upravljanje.

U okviru sastanka sa rukovodstvom Stručne službe SKGO govorilo se o funkcionisanju lokalne samouprave u Republici Srbiji, aktuelnim izazovima i najznačajnijim reformskim pravcima. Pored toga, značajan deo razgovora bio je posvećen i radu i funkcionisanju asocijacije, saradnji SKGO sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, odnosno predstavljanju načina na koji SKGO zastupa interese i obezbeđuje podršku svojim članicama.

Predstavnici švajcarske delegacije istakli su da je SKGO jedan od najpouzdanijih partnera Vlade Švajcarske, kada je reč o podršci razvoju lokalne samouprave u Srbiji, upravo zahvaljujući tome što SKGO predstavlja važnu kariku i most između nacionalnih vlasti i svih gradova i opština u Srbiji.

Sa druge strane, generalni sekretar SKGO je istakao doprinos podrške Vlade Švajcarske, kako razvoju lokalne samouprave u Srbiji, tako i razvoju i institucionalnom osnaživanju SKGO, pre svega kroz projekat institucionalne podrške SKGO koji se u nekoliko faza realizuje od 2008. godine i zahvaljujući kojem je SKGO izrasla u snažnu, stručnu i prepoznatu asocijaciju lokalnih vlasti.

Uspešna saradnja SKGO I SDC u kontinuitetu se odvija već više od 15 godina, odnosno od 2005. godine.