Vesti

Akreditovana obuka "Zaštita prava pacijenata"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „Zaštita prava pacijenata“ koji se realizuje posredstvom platforme ZOOM. Cilj obuke je da upozna polaznike sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava pacijenata u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Obuka će biti organizovana u 4 termina po sledećem rasporedu:

16-17.09. 2021. – Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ytqj5V48RIyoVLDRaQ5F3A, najkasnije do 13.09.2021.

20-21.09. 2021. – Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xa9WXmEQS_OhPS3_NaQ_2w, najkasnije do 15.09.2021.

23-24.09. 2021. – Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mf0ZA93UQA-4ct1kM2eeng, najkasnije do 20.09.2021.

27-28.09. 2021. – Prijava na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yzqd9zJzTlWYAtvzqjFMjA, najkasnije do 22.09.2021. 

Obuka/vebinar u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova.

Pitanja i nedoumice u vezi sa sadržajem akreditovane obuke/vebinara, možete postaviti putem telefona na broj 064/870 33 68 ili elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org .

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća prilikom registracije i pristupa, možete se obratiti tehničkoj podršci SKGO elektronskim putem na adresu vebinari@skgo.org.

Poziv 

Dnevni red obuke

Izvod iz sektorskog programa - Zaštita prava pacijenata

Instrukcije za registraciju na vebinar i pristup na ZOOM aplikaciju