Vesti

Izvršna direktorka UN Habitata posetila SKGO

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić sa saradnicima, održao je 24. septembra 2021. godine sastanak sa delegacijom Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN Habitat), koju su činili Maimuna Mod Šarif, izvršna direktorka, Nil Kor, specijalni savetnik izvršne direktorke i Šipra Narang Suri, šefica ogranka za urbane prakse. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Siniša Trkulja i Tijana Živanović Milić.

Sastanak je bila prilika da se razmene mišljenja o usvajanju ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou u Srbiji, da predstavnici SKGO predstave aktivnosti organizacije na ovom polju, dok su predstavnici UN Habitata prezentovali modele podrške na koje Vlada Srbije i SKGO mogu računati u narednom periodu.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je izrazio zadovoljstvo što je SKGO prepoznata kao važna karika u procesu lokalizacije ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji i istakao značaj saradnje sa UN agencijama koje koordiniraju ovaj proces na globalnom nivou. Po njegovim rečima, iskustvo UN Habitata je veoma značajno u pravilnoj primeni ciljeva, ali i prenosu primera dobre prakse.

Gospođa Mod Šarif je istakla da je tokom boravka u našoj zemlji imala veliki broj bilateralnih susreta sa predstavnicima ministarstava u Vladi Srbije, tokom kojih je vodila razgovore o uticaju klimatskih promena, zelenoj gradnji, zelenim investicijama, zelenoj energiji koja dovodi do smanjenja zagađenju vazduha, urbanizaciji i stanovanju.

Tokom razgovora sa predstavnicima SKGO, ona je naročito apostrofirala da je u dva mandata bila gradonačelnica Ostrva Penang u Maleziji i da su joj izazovi u primeni ciljeva održivog razvoja sa kojima se suočavaju lokalne samouprave veoma poznati. U skladu s tim, izvršna direktorka UN Habitata pozvala je predstavnike SKGO da se intenziviraju kontakti između dve organizacije i naglasila da tu postoji dosta prostora za saradnju.  

Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara SKGO je istakao da se SKGO na sistemski način prilagođava praćenju ciljeva održivog razvoja, a to u praksi znači da će sistem planiranja, ali i izveštavanja biti prilagođen tom modelu.

Po njegovim rečima, za lokalne samouprave u Srbiji veoma su važna pitanja zaštite životne sredine, stanovanja i urbanog planiranja, tako da će tome  SKGO posvetiti punu pažnju, a u saradnji sa Vladom Srbije i lokalnim samoupravama doprineti punoj primeni ciljeva održivog razvoja.

Milena Radomirović, programska direktorka za planski sistem i javne finansije u SKGO, ovom prilikom je istakla da je usvajanje Zakona o planskom sistemu propisano da lokalne samouprave u Srbiji moraju imati sedmogodišnje planove razvoja, a da naša organizacija nastoji da ciljevi održivog razvoja i milenijumski ciljevi budu deo tih planova.

 Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, komunalne delatnosti i životnu sredinu, govoreći o aktuelnim projektima u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine, istakao je neophodnost sagledavanja razlike između potreba i zadataka koje se stavljaju pred lokalne uprave sa jedne, i njihovih ograničenih kapaciteta za sprovođenje, sa druge strane. Klara Danilović, šefica Odeljenja za urbanizam i stanovanje, navela je niz inicijativa u oblasti urbanističkog planiranja i stanovanja u kojima je SKGO aktivno učestvovala u prethodnom periodu, posebno istakavši dobru saradnju sa resornim ministarstvom.