Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Strateškog plana SKGO za period 2022 - 2025. godine

U skladu sa Odlukom Predsedništva SKGO o pokretanju postupka za izradu i donošenje Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godine, SKGO pokreće postupak javne rasprave o Nacrtu Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godina, koji je pripremila Radna grupa Predsedništva SKGO u saradnji sa Radnim timom za pripremu .

Javna rasprava Nacrta Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. godina. prvenstveno je namenjena prikupljanju komentara i sugestija od članica SKGO (gradova, opština i gradskih opština odnosno lokalnih odbornika, gradonačelnika i predsednika opština, članova gradskih i opštinskih veća i drugih funkcionera i službenika/zaposlenih u organima lokalne samouprave odnosno ustanovama i organizacijama čiji je osnivač lokalna samouprava). Pored komentara od strane predstavnika članica SKGO, u razmatranje će biti uzeti i komentari i predlozi koje upute i partneri SKGO iz nacionalnih i pokrajinskih organa i institucija, organizacija civilnog društva odnosno organizacija koje podržavaju i/ili sprovode projekte i programe međunarodne razvojne pomoći za razvoj lokalne samouprave u Srbiji.

SKGO ovom prilikom poziva svoje članice i partnere da se upoznaju sa tekstom Nacrta Strateškog plana SKGO za period 2022-2025, kao i da upute svoje komentare, predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 27. septembra do 20. oktobra 2021. godine. Pored prikupljanja pisanih komentara i sugestija, u sklopu javne rasprave Nacrt Strateškog plana SKGO biće razmatran i na sednicama odbora SKGO i upućen kabinetima gradonačelnika i predsednika opština i članovima mreža SKGO, u cilju prikupljanja komentara i sugestija.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na Obrascu za komentare i na adresu elektronske pošte: maja.stojanovic@skgo.org

Preuzmite:

Nacrt Strateškog plana SKGO za period 2022-2025

Obrazac za komentare