Vesti

SKGO izbori 2021.

Na Osmoj sednici, održanoj 29. septembra 2021. godine u Beogradu, Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) usvojilo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Predsedništva SKGO, predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora, predsednika Nadzornog odbora i predsednike odbora SKGO. Izbori će biti održani 8. decembra 2021. godine, u Beogradu, na 49. skupštini SKGO.

U skladu sa ovom Odlukom, kandidatura se može istaći за sledeće funkcije u SKGO:

  • za članstvo u Predsedništvu,
  • za predsednika,
  • za predsednike odbora,
  • za članstvo u Nadzornom odboru  i
  • za predsednika Nadzornog odbora.

Kao nosilac mandata za funkcije u SKGO, član SKGO – grad, odnosno opština - može istaći samo sopstvenu kandidaturu.

U skladu sa izmenama i dopunama Pravila za izbor organa SKGO usvojenim na prethodnoj skupštini SKGO, postupak kandidovanja za funkcije u SKGO će biti sproveden elektronski. Za potrebe kandidovanja potrebno je da preuzmete i instalirate program SKGO E-IZBORI sa sledeće adrese:

http://e-izbori.skgo.org/downloads/ekandidatura_skgo_v1.0.9.msi 

Uputstvo za korišćenje programa SKGO E-IZBORI za prijavu kandidatura možete preuzeti ovde

Program SKGO E-IZBORI se pokreće sa korisničkim imenom i lozinkom koji su dostavljeni u posebnom mejlu na gradonačelnika/predsednika opštine. Ukoliko parametri za pristup programu nisu dobijeni, možete kontaktirati sekretarku Izborne komisije SKGO Klaru Danilović, elektronskom poštom na adresu: klara.danilovic@skgo.org ili eizbori@skgo.org , ili telefonom: 064/870-3310.

Po pravilu, prijava za kandidovanje potpisuje se elektronskim potpisom predsednika opštine/gradonačelnika odnosno njegovog zamenika, a po potrebi prijavu može potpisati elektronskim potpisom i načelnik uprave. Rok za dostavljanje prijave za kandidovanje je 10. novembar 2021. godine. 

Za preuzimanje:

Odluka Predsedništva o raspisivanju izbora za organe SKGO na 49. skupštini

Izborna pravila SKGO

Uputstvo za korišćenje programa SKGO E-IZBORI