Vesti

Radionice „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje četiri regionalne radionice na temu „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“ u sledećim terminima:

  • 29.10.2021 godine – Niš u Hotelu Tami
  • 4.11.2021 godine – Kragujevac u Hotelu Kragujevac
  • 19.11.2021 godine – Beograd u Hotelu M
  • 26.11.2021. godine – Zrenjanin u Hotelu Vojvodina

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).