Vesti

Izmenjena Opšta preporuka Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI) o borbi protiv antisemitizma

Sekretarijat Komiteta ministara Saveta Evrope dostavio je izmenjenu Opštu preporuku broj 9 Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI) o sprečavanju i borbi protiv antisemitizma. U skladu sa procedurom, Komitet ministara Saveta Evrope je 14. septembra 2021. godine ovu preporuku potvrdio.  

Izmene preporuke, između ostalog uključuju deskriptivni deo o razvoju antisemitizma, savremene oblike ovog fenomena, poricanje ili pogrešno predstavljanje Holokausta i sećanje na žrtve istog. Takođe, veća pažnja se posvećuje prevenciji i obrazovanju, a uključene su i nove preporuke o zaštiti jevrejskih zajednica, institucija i memorijala, kao i zaštita antisemitskih akata. Nove preporuke tiču se kažnjavanja antisemitskih akata i govora mržnje na internetu.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) preporučuje imenovanje nacionalnih koordinatora za borbu protiv antisemitizma, kao i uključivanje nezavisnih tela za ravnopravnost u relevantne aktivnosti u ovom domenu.

Dopis Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.pdf   

Preporuka opste politike br.9 EKRI-ja, redigovana.pdf

ECRI general policy recommendation no.9-revised.pdf