Vesti

Predstavljanje izveštaja EK o napretku Srbije za 2021. godinu

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji organizuje onlajn predstavljanje Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije 2021 godine. Predstavljanje Izveštaja o napretku biće održano onlajn putem Zoom platforme, 16. novembra 2021. godine sa početkom u 10:00 časova. 

Cilj predstavljanja Godišnjeg izveštaja o napretku Srbije je da se približe nalazi Izveštaja u pogledu stanja procesa pristupanja Srbije EU, ocene sprovedenih reformi i preporuke za Republiku Srbiju, iz perspektive lokalne samouprave, donosiocima odluka na lokalnom nivou – prevashodno gradonačelnicima i predsednicima opština. S obzirom na to da Godišnji izveštaj predstavlja i smernice za planove nacionalnog nivoa, imajući u vidu da se one reflektuju na sprovođenje nadležnosti i izgradnju kapaciteta lokalne samouprave, od izuzetne važnosti je da se lokalni nivo sa njima upozna i da ove nalaze prenese i građanima lokalnih zajednica.

Link za registraciju https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aQPzfs69QnuoyLZ9TfNryg

Pozivno pismo

Agenda skupa