Vesti

Predstavljen izveštaj EK o napretku Srbije u 2021. godini

Lokalne samouprave u Srbiji moraju naporno da rade na sprovođenju obaveza u vezi uvođenja evropskih standarda, ocenjeno je na skupu koji je održan 16. novembra 2021. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), gde je predstavljen Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da je ovogodišnji izveštaj pozitivan u odnosu na prethodne, ali i da je Srbija od 2015. do 2019. godine otvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa EU, tako da minuli rad nije zaboravljen.

"Srbija je aktivno prihvatila novu metodologiju Evropske unije za pristupne pregovore, restruktuirali smo našu koordinaciju za vođenje pregovora u skladu sa klasterima, bez obzira na probleme koje je prouzrokovala pandemija korona virusa, što je rezultiralo ubrzanjem", rekla je Joksimović i dodala da ministarstvo koje vodi podržava lokalne samouprave i da je od značaja da SKGO učestvuje u procesu pristupnih pregovora sa EU i kreiranju i monitoringu korišćenja programa EU.

Andrea Hohuber, šef sektora za evropske integracije i ekonomska pitanja Delegacije EU u Srbiji, izjavila je da je u oktobru usvojen Godišnji izveštaj koji ukazuje na stanje u ključnim oblastima u kojima je reforma neophodna kako bi Srbija poboljšala primenu evropskih standarda. Ona je ocenila pozitivno inicijativu srpske vlade za reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave i ekonomskih kriterijuma.

Hohuber je podvukla da je Srbija ostvarila ograničeni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u odnosu na prethodnu godinu, ali da se taj napredak mora pojačati.

"Srbija treba da osigura da lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evrointgracija", rekla je Hohuber.

Predsednik SKGO Antonio Ratković je ukazao na potrebu lokalizacije procesa evropskih integracija, nastavak jačanja uloge lokalnih vlasti u pregovaračkom procesu i posebno u procesu programiranja i korišćenja pristupne pomoći EU. On je podsetio da je vlada usvojila Program reformi sistema lokalne samouprave od 2021. do 2025. godine, u čijoj izradi je aktivno učestvovala SKGO.

"Opšti cilj reforme jeste unapređivanje kvaliteta usluga koje lokalna samouprava pruža gradjanima i privredi", rekao je on i podsetio je da je Vlada usvojila program reformi lokalne samouprave od 2021. do 2025. godine. On je dodao da je borba protiv korupcije ključno pitanje programa reformi, a većina lokalnih samouprava ima antikorupcijski plan, od kojih mnoge i telo za praćenje njegovih primena.

"SKGO je u oblasti manjinskih prava, naročito inkluzije Roma, sprovela niz aktivnosti koje finansira EU", rekao je Ratković. On je istakao da je formirano 10 mobilnih timova za inkluziju Roma i 36 projekata sa fokusom na zapošljavanje i antidiskriminaciju. Ratković je podsetio da je Srbija korisnik IPARD programa EU, investicionog plana za Zapadni Balkan koji izdvaja sredstva od 14 milijardi evra za podršku unapređenju poljoprivrede i ruralnom razvoju.

"Kroz saradnju SKGO i resornog ministarstva realizovan je veliki broj aktivnosti da bi se ovakav sistem finansiranja uspostavio na lokalnom nivou, kako bi lokalne samouprave konkurisale i koristile ova sredstva",  dodao je Ratković i naglasio da u oblasti upravljanja otpadom treba unaprediti primenu EU propisa, zatvoriti nesanitarne deponije i investirati u smanjenje stvaranja, separaciju i reciklažu otpada. Takođe, kako je ukazao, SKGO podržava udruživanje opština u odnosu na zajedničke rizike i vanredne situacije u rečnim slivovima.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je rekao da je proces evropskih integracija kolektivan proces i da podrazumeva saradnju lokalnih samouprava i nacionalne vlasti. On je ukazao na važnost postojanja institucionalnog mehanizma za  za praćenje EU integracije, poput savetnika za evropske poslove u lokalnim samoupravama.

"Cilj i svrha ovih savetnika je da budu kanal komunikacije izmedju  njihove lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih vlasti i EU  predstavnika", rekao je Staničić i najavio godišnju Skupštinu SKGO za 8. decembar gde će se govoriti o strategijama jačanja lokalne samouprave.