Vesti

Vebinari - „Značaj planiranja i razvoja turizma u JLS sa fokusom na izradu Programa razvoja turizma JLS“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 25. februara 2022. godine do 12. aprila 2022. godine organizuje tri jednodnevne onlajn radionice (vebinara) na temu: „Značaj planiranja i razvoja turizma u JLS sa fokusom na izradu Programa razvoja turizma JLS“. Vebinari se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Vebinari su prevashodno namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji obavlјaju poslove iz oblasti turizma, ali i drugim akterima koji učestvuju u planiranju, kreiranju, razvoju i promociji turizma i turističke ponude na lokalnom nivou.

Kako je planiranje razvoja turizma na lokalnom nivou značajno ne samo za unapređenje konkurentnosti turističke ponude već utiče i na ukupni privredni razvoj lokalne zajednice, sistemski pristup planiranju i razvoju turizma, odnosnu primena koncepta planskog i održivog razvoja pomenute oblasti, nameće se kao neophodnost u strateškom pristupu istoj.

Zakon o turizmu propisuje više vrsta planskih dokumenata koja predstavlјaju okvir za razvoj turizma i funkcionisanje turističke i ugostitelјske privrede u Republici Srbiji. Prema Zakonu, JLS donosi Program razvoja turizma, a struktura istog je definisana Pravilnikom o sadržini i načinu izrade Programa razvoja turizma („Sl. glasnik RS 17/19). U cilјu podrške lokalnim samoupravama u izradi ovog dokumenta, SKGO je izradila Priručnik za planiranje razvoja turizma u JLS koji je fokusiran na detalјniju razradu najznačajnijih elemenata Programa. Predviđene onlajn radionice će biti prilika da se predstave i dodatno pojasne najznačajniji delovi dokumenta, prodiskutuje i odgovori na eventualne dileme/nedoumice sa kojima se susreću JLS.

Vebinari će se održati u tri termina po sledećem rasporedu:  

prvi termin: petak, 25. februar 2022. godine

prijavlјivanje na linku : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8cQyT01RTnuzXv0mAofFYg 

drugi termin: četvrtak, 10. mart 2022. godine

prijavlјivanje na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yiA17M48Qwe7lTmhgMzivg 

treći termin: sreda, 12. april 2022. godine     

prijavlјivanje na linku: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YuPyDf8MSF6dZSbthpHWTQ     

Registraciju na odabrani termin vebinara je potrebno izvršiti najkasnije do 21. februara – za prvi termin, odnosno 07. marta za drugi termin i 08. aprila za treći termin.

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

S obzirom na to da je broj mesta po terminu vebinara ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava za pojedini termin predloži drugačiji raspored u cilјu ravnomernog prisustva predstavnika JLS, o čemu će svi prijavlјeni biti blagovremeno obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na vebinaru potrebno da svaki učesnik ima računar sa pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice, dok kamera nije neophodna. Svoja pitanja predavačima učesnici će moći da postavlјaju putem tastature, u vidu poruka.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Anita Popović, na mejl: anita.popovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3378.

Dnevni red vebinara

Priručnik za planiranje razvoja turizma u jedinicama lokalne samouprave