Vesti

ONLAJN - Obuke "Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 21.03.2022. do 21.04. 2022. godine organizuje četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi" (šifra programa 2022-07-0102). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlade Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke  „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi” i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha programa je pružanje podrške sprovođenju procesa reforme javne uprave (Strategije reforme javne uprave i Zakona o opštem upravnom postupku) koji uvodi nove standarde u postupanju i odnosu uprave prema građanima transformišući upravu u servis građana kao korisnike njenih usluga. Cilj obuke je da doprinese unapređenju znanja i razumevanju uloge javne uprave kao servisa građana na lokalnom nivou radi unapređenja efikasnosti rada i postupanja zaposlenih u skladu sa potrebama građana i privrede.

Za prijavu na jedan od predloženih termina vebinara potrebno je izvršiti registraciju na sledećim linkovima, u skladu sa terminom koji odgovara:

  • 1. termin – 21-22.03.2022. godine 

          Prijaviti se na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SPZGjdDXTEC2G4hwQiOi1w, najkasnije do 18.03.2022.

  • 2. termin – 23-24.03.2022. godine

          Prijaviti se na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4IErIASLT8WMBOFP4fzbcA, najkasnije do 18.03.2022.

  • 3. termin – 06-07.04.2022. godine

          Prijaviti se na: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BeXleUMmTla5fUMF46XSHg, najkasnije do 01.04.2022.

  • 4. termin – 20-21.04.2022. godine

          Prijaviti se na: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vf763n1BSCOAOLLz-qZUcg, najkasnije do 15.04.2022.

Dnevni red obuke