Vesti

Donacija SKGO Vrnjačkoj Banji za transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave

Četvrta lokalna samouprava kojoj je 27. aprila 2022. godine delegacija Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) uručila nagradu u vidu računarske opreme je Vrnjačka Banja. Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO uručio je tri desktop računara i tri brza skenera Slaviši Peroviću, načelniku opštinske uprave. Ova opština jedna je od četiri pobednice Nacionalnog takmičenja u primeni principa dobrog upravljanja u 2021. godini, za oblast transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave.

Nikola Tarbuk naglasio je da zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) SKGO već četiri godine dodeljuje nagradu za najbolje opštine u sprovođenju principa dobrog upravljanja, a nagrada u oblasti građanske participacije i transparentnosti za 2021. godinu pripala je opštini Vrnjačka Banja.

"Kao organizaciji koja okuplja sve lokalne samouprave u Srbiji, važno nam je da imamo ovakve primere dobre prakse, jer njih nastojimo da prenesemo i drugim gradovima i opštinama, našim članicama. Zadovoljstvo nam je da smo danas ovde i uveren sam da ćemo nastaviti da sarađujemo zajedno na brojnim drugim projektima", rekao je Tarbuk.

Slaviša Paunović je podvukao daova nagrada znači da je postignut zacrtani cilj, a to je da se opština Vrnjačka Banja na najbolji način približi građanima.

"Ovom prilikom želim da se zahvalim SKGO sa kojom radimo dugi niz godina na usvaršavanju i osposobljavanju kadrova za rad na projektima koji su prvenstveno od koristi onima zbog kojih smo tu, našim građanima", zaključio je Paunović.

Vrnjačka Banja je primer dobre prakse u Srbiji za uključivanje građana u izradu Odluke o budžetu, organizovanje javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu i publikovanju građanskih vodiča kroz budžetska akta. Građani na ovaj način stiču poverenje u lokalnu samoupravu, osluškuju se potrebe poreskih obveznika, a lokalna samouprava stiče uvid u nedostatke koje je potrebno otkloniti. 

Opština je za postignuti uspeh osvojila novčanu nagradu u iznosu od 2,3 miliona dinara iz sredstava fonda MDULS, a dodatni nagradni fond u vidu računarske opreme, obezbedio je SKGO iz budžeta  projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju  opština  kroz  unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –  Swiss PRO“, a koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Podrška koja je namenjena pobednicima Nacionalnog takmičenja će omogućiti gradovima i opštinama dalje unapređenje dobrog upravljanja, a SKGO će im biti stalan partner u tom procesu kroz dalje osnaživanje, tehničku podršku i izgradnju kapaciteta u skladu sa principima dobrog upravljanja.