Vesti

Izabrano 30 lokalnih samouprava na konkursima za dodelu paketa podrške u okviru EU Exchange 6 programa

U okviru Programa EU Exchange 6 - Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji, na javnom pozivu za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške u tri oblasti (za izradu plana razvoja LS, izradu srednjoročnog plana LS i unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS), primljeno je ukupno 67 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa konkursnim Smernicama. Javni poziv je bio raspisan u periodu od 23. februara do 23. marta 2022. godine.

Na osnovu predloga Komisija za evaluaciju i rangiranje i potvrde Nadzornog odbora Programa, izabrane su po konkursima sledeće lokalne samouprave:

  • U okviru Konkursa za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS odabrano je ukupno dvanaest (12) lokalnih samouprava, i to: opštine Boljevac, Vrnjačka Banja, Krupanj, Kraljevo, Veliko Gradište, Požarevac, Kruševac, Smederevska Palanka, Šabac, Surdulica, Gadžin Han i Čačak.
  • U okviru Konkursa za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS izabrano je ukupno deset (10) lokalnih samouprava, i to: Bela Palanka, Ražanj, Novi Pazar, Merošina, Niš, Raška, Sombor, Kanjiža, Bačka Topola i Aleksinac.
  • U okviru Konkursa za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS izabrano je ukupno devet (9) lokalnih samouprava, i to: Pirot, Vranje, Požarevac, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Sremska Mitrovica, Prijepolje, Leskovac i Aranđelovac.

Iako je inicijalno bilo planirano da Program EU Exchange 6 po ovom javnom pozivu podrži trideset lokalnih samouprava sa 30 paketa podrške, zbog velikog interesovanja i zadovoljavajućeg kvaliteta prijava, odlučeno je da se broj paketa podrške poveća na 31 srazmerno interesovanju LS za oblasti definisane konkursima i maksimalnim resursima Programa.

Podrška, u okvirnom trajanju od 12 meseci po svakom paketu, realizovaće se na osnovu Sporazuma o saradnji koji će biti zaključeni sa svakom izabranom LS, i uključuje pružanje ekspertize kroz neposredan rad sa LS na pripremi definisanih planskih dokumenata i organizovanje pratećih proceduralnih aktivnosti i izgradnju kapaciteta LS.

Sprovođenje paketa stručne podrške u oblastima razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog planiranja i budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, biće zasnovana na reformskim i zakonskim zahtevima, propisanim metodologijama, kao i dobrim praksama i dostupnim priručnicima i uputstvima. U skladu sa dizajnom Programa i konkursnim Smernicama, predviđena je komplementarna podrška za uvođenje javnog budžetskog portala za 10 LS iz reda izabranih po navedenim konkursima.

Čestitamo izabranim i zahvaljujemo lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursima, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju SKGO zahvaljujući sredstvima Evropske unije u okviru Programa, pruža gradovima i opštinama u povećanju kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji.

Svim lokalnim samoupravama u Srbiji u okviru Programa EU Exchange 6, na raspolaganju je savetodavna podrška SKGO za pitanja lokalnog razvojnog i srednjoročnog planiranja i planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata. Kada je reč o direktnoj podršci u vidu paketa za LS, sredinom 2023. godine biće raspisan još jedan javni poziv koji će takođe obuhvatiti tri konkursa za navedene oblasti, i omogućiti podršku u sličnom obimu izborom novih LS.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, SKGO ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Više informacija o Programu EU Exchange 6 možete pronaći na sledećem linku: http://www.skgo.org/projekti/detaljno/63/eu-exchange-6.