Vesti

Juni je mesec za izradu programa javnog zdravlja

Na inicijativu Instituta za javno zdravlje Kragujevac 25. maja održan je sastanak predstavnika Instituta sa Jasminom Tanasić, programskom direktorkom za društveni razvoj Stalne konferencije gradova i opština. Ispred Instituta su sastanku prisustvovali: v.d. direktora spec. dr med Nebojša Ranković, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost prof. dr Sanja Kocić, pomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost prof. dr Dejan Baskić, načelnik centra za promociju zdravlja doc. dr Ivana Simić Vukomanović i saradnica u centru za promociju zdravlja Jelena Obradović.

Tema sastanka je bila dalji razvoj saradnje Instituta za javno zdravlje Kragujevac i SKGO, u cilju podrške lokalnim samoupravama u planiranju i programiranju javnog zdravlja u gradovima i opštinama Šumadijskog okruga.

Ovom prilikom naglašena je izuzetno dobra saradnja sa gradom Kragujevcom u ovoj oblasti, s obzirom da je grad oformio organizacionu jedinicu koja se bavi javnim zdravljem, a od 2013. godine ima izuzetno aktivan Savet za zdravlje i programe javnog zdravlja koje sprovodi sa Institutom. Ekipa Instituta je Jasmini Tanasić predstavila i naučno istraživanje na temu hroničnih nezaraznih bolesti i reproduktivnog zdravlja žena Kragujevca. Rezultati istraživanja su ukazali koje mere treba preduzimati  radi unapređenja zdravlja žena i naročito njihovog reproduktivnog zdravlja.

Zaključak je da dobru praksu grada Kragujevca u programiranju javnog zdravlja i saradnju sa Institutom treba preneti kroz razmenu znanja i prakse i na ostale opštine Šumadijskog okruga. U skladu s tim, dogovoreno da se početkom juna u Kragujevcu održi sastanak Saveta za zdravlje Šumadijskog okruga i Instituta za javno zdravlje, u saradnji sa SKGO. Podrška opštinama je potrebna kako u izradi planova javnog zdravlja, tako i u programiranju. Programe će Institut za javno zdravlje Kragujevac predložiti za sve lokalne samouprave, onako kako je to zakonom propisano. 

Inicijativa za saradnju u podršci lokalnim samoupravama u sprovođenju nadležnosti u oblastima javnog zdravlja, predstavlja konkretnu realizaciju Sporazuma o saradnji Instituta i SKGO, potpisanog 2016. godine i primer je za kojim treba da se povedu i ostali nosioci javnog zdravlja.