Vesti

Finska iskustva za kvalitetnije kadrove u Srbiji

U Palati Srbija, 2. juna 2022. godine održan je svečani skup povodom početka tvining projekta „Podrška MDULS-u u modernizaciji kadrovskog planiranja u državnoj upravi i usklađivanju kataloga zvanja u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave“, koji finansira Evropska unija. Projekat podrazumeva saradnju između Finske i Srbije usmerenu na razmenu znanja i iskustva između dve zemlje u oblasti unapređenja ljudskih resursa u javnoj upravi.

Na skupu su učestvovali predstavnici ambasade Finske, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Službe za upravljanje kadrovima, dok je Stalnu konferenciju gradova i opština predstavljao Nikola Tarbuk, generalni sekretar organizacije.

Sanja Putnik, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave istakla je da MDULS koordinira proces Reforme javne uprave koji predstavlja osnov i svojevrstan preduslov za sve ostale reformske procese u Srbiji.

„Cilj ove vrste partnerstva kroz tvining projekat sa kolegama iz Finske je da pomogne i doprinese podizanju administrativnih kapaciteta kroz razmenu znanja i dobrih praksi“, rekla je Putnik.

Lasi Harmala, zamenik šefa misije Ambasade Finske u Srbiji zahvalio se svim partnerima koji su uključeni u sprovođenje projekta i istakao da je poverenje preduslov, kako za uspešnu saradnju, tako i za kredibilitet kod građana.

„Koncept dobrog upravljanja podrazumeva kvalitetne ljude, kvalitetne kardove. Finska podržava evropski put Srbije, ali na tom putu ne treba da bude prečica. Tvining partneri su tu da pomognu i uveren sam da će srpska strana tu pomoć i iskoristiti“, rekao je Harmala.

Danka Bogetić iz Delegacije Evropske unije u Srbiji je poželela dobrodošlicu svim učesnicima skupa i izrazila nadu da će ovaj projekat rezultirati dugoročnom razmenom znanja i dobrih praksi između Finske i Srbije. Ona je rekla da Reforma javne uprave nema posebno poglavlje u procesu pristupnih pregovora sa EU, ali je izuzetno važan faktor za dalje unapređenje kapaciteta kadrova u javnoj upravi.

„Kadrovsko planiranje je bitan proces u razvoju svake zemlje i podrazumeva usklađivanje ponude i potražnje kvalitetnih kadrova“, rekao je Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima i dodao da taj proces uključuje kako utvrđivanje broja zaposlenih, tako i njihovu adekvatnu osposobljenost.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je istakao da ova organizacija dugi niz godina zagovara uspostavljanje službeničkog sistema u jedinicama lokalne samouprave, a od 2016. godine kada su pokrenute reforme u ovoj oblasti, nastoji da pruži punu podršku ovom procesu.

„Kroz projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ koji realizujemo u saradnji sa Savetom Evrope i MDULS, uz podršku Evropske unije, pomogli smo sprovođenje Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.  Kroz brojne pakete podrške, obuke, modele dokumenata i kontinuiranu stručnu i savetodavnu pomoć, gradovima i opštinama data je podrška u uspostavljanju modernog službeničkog sistema i funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.“, rekao je Tarbuk i dodao da SKGO trenutno radi na podršci uvođenju sistema kompetencija i na izgradnji kapaciteta lokalnih administracija za punu primenu ovog dela reformi sistema upravljanja ljudskim resursima. On je zaključio da je SKGO bila partner MDULS-u pri izradi nacrta Kataloga zvanja u organima JLS i da će uložiti svoje kapacitete i znanja da se ostvare ciljevi projekta, koji su i ciljevi SKGO.

Marija Oros Janković iz Ministarstva za evropske integracije istakla je da je fokus mandata Ministarstva upravo rad na reformama i usklađivanju sa propisima EU, posebno u oblasti unapređenja ljudskih resursa i jačanja administrativnih kapaciteta. Ona je rekla da veruje da će zajednički rad doprineti da se dođe do što kvalitetnijih rešenja i da će biti stvoreni preduslovi za kvalitetno vrednovanje radnih mesta.