Vesti

Podrška roditeljima u fokusu gradova i opština

Jun je „Mesec roditeljstva“. Isticanjem ovako važne teme tokom jednog meseca želi se ukazati na izazove sa kojima se roditelji suočavaju u svakom smislu - brzina života, egzistencijalne brige, lična i očekivanja sredine, sve je ono što posao roditelja otežava. Potrebno je javno govoriti da je uvek lepo, ali da nije lako i jednostavno, da se svi roditelji suočavaju sa istim strahovima i sumnjama, međutim da je uz adekvatnu podršku porodice, društva i okoline moguće prevazići sve prepreke. U ovom, možda najzahtevnijem poslu koji postoji, najvažnija karika su roditelji i staratelji, dok je briga o deci jedno od osnovnih usmerenja koju bi svako društvo trebalo da uspostavlja, neguje i podržava.

Unapređenje sistema podrške roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta, kao i razvijanje javnih politika baziranih na realnim podacima i potrebama roditelja i staratelja, tema je koja je prepoznata u lokalnim zajednicama. U skladu sa potrebama gradova i opština, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) počela je realizaciju projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, u partnerstvu sa UNICEF-om, Harmonija – Centrom za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, a uz podršku Fondacije LEGO.

Projekat je deo šireg programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ i osmišljen je da lokalnim samoupravama pruži potrebnu podršku u vidu poboljšanja sistema za dostupnu, pravednu i kvalitetnu podršku roditeljima i starateljima, posebno u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, što uključuje jačanje međuinstitucionalne saradnje i koordinacije. Bor, Vranje, Kragujevac, Novi Pazar i Novi Sad su prve lokalne samouprave sa kojima radilo na uspostavljanju mehanizama podrške i razvoju podsticajne roditeljske prakse, a nakon toga stečena znanja i iskustva biće preneta na još 29 lokalnih samouprava.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO smatra da je zadatak organizacije da pruži podršku gradovima i opštinama da razviju i unaprede postojeće javne politike i lokalne usluge, a u cilju jačanja sistema podrške roditeljima i starateljima u prvim godinama odrastanja deteta.

„Veoma je važno da sistemski ukažemo na činjenicu da je društvu od primarnog značaja da dete bude u fokusu, a to dete i njegovi roditelji trebaju da imaju podršku lokalne zajednice da odgovore na sve potrebe njegovog razvoja u ovim zahtevnim vremenima“, naglasio je Tarbuk.

Naglašavajući značaj međuinstitucijalne saradnje, generalni sekretar ukazuje da SKGO aktivno radi na podršci saradnji lokalne uprave, predškolskih ustanova, domova zdravlja i centara za socijalni rad. Uz podršku SKGO, kao osnovni mehanizam saradnje pomenutih institucije, do sada je formirano  pet koordinacionih radnih tela, četiri na nivou gradskih veća, i jedno skupštinsko koordinaciono telo koje ima stalni karakter u Novom Sadu.

“Briga o najmlađima, podrška roditeljstvu i ranom dečijem razvoju i uloga lokalne samouprave u ovom procesu, deo su misije i predstavljaju strateško opredeljenje SKGO. Šta gradovi i opštine čine da u okviru svojih nadležnosti olakšaju brigu o deci, koji su vidovi podrške nezaposlenim roditeljima, posebno majkama, u cilju lakšeg pristupa tržištu rada, da li su zakoni i lokalna prava prilagođeni potrebama roditelja i dece, samo su neke od tema kojima su se ove godine bavili resorni odbori Stalne konferencije“, istakla je Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj i dodala da je cilj organizacije da promoviše razvoj lokalne samouprave po meri roditelja i dece. 

Unapređenje sistema podrške roditeljstvu na lokalu, ogleda se i u planiranju i programiranju mera koje uključuju kupovinu vozila za patronažnu službu, povećanje obuhvata dece koje pohađaju vrtiće, kreiranje dečijih kutkova i igraonica u ruralnim područjima u prostorijama koja su vlasništvo lokalne samouprave, kao i unapređenje internet stranica lokalne samouprave i predškolskih ustanova sa informacijama značajnim za roditelje. Pojedine mere koje su pilot gradovi planirali i budžetirali za ovu godinu nisu na prvi pogled upadljive, ali će pomoći roditeljima i starateljima. Tu je posebno važno uvezivanje administrativnih postupaka značajnih za ostvarivanje prava roditelјa i dece, kao i razvoj kapaciteta nevladinog sektora za pisanje projekata iz oblasti podrške roditelјstvu i ranom razvoju dece.

Sonja Vujin, menadžerka projekta, navodi da će „Mesec roditelјstva“ ove godine biti podržan u svih pet lokalnih samouprava koje učestvuju u prvoj fazi projekta dodelom finansijskih sredstava za unapređenje komunikacije lokalne samouprave sa lokalnom zajednicom, posebno sa roditeljima o ovim veoma važnim temama, za svakog od nas.

„Primera radi, idući u korak sa modernim tehnologijama, UNICEF, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i „Halo Beba“ savetovalište, uz podršku našeg Programa, razvili su su BEBBO aplikaciju – virtuelnog pomoćnika za roditelјe koja je u tokom marta lansirana kako u Srbiji, tako i u regionu.  Ona je svojevrsna bebina beležnica, ali i podsetnik i kalendar bebinih pedijatrijskih pregleda.“, kaže Vujin i naglašava da su, osim toga, roditeljima dostupni i brojni saveti, koji im mogu pomoći ukoliko imaju nedoumice oko nege novorođenčeta.

Da su pet gradova obuhvaćenih prvom fazom projekta ovaj zadatak shvatili ozbiljno, svedoče i činjenice da su budžetirane mere podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece za 2022. godinu, da je u Boru i Kragujevcu potpisano 11 protokola o međuinstitucionalnoj saradnji, kao i da su izrađene lokalne strategije komunikacija koje će pružiti dodatnu vidljivost svim predviđenim merama kako bi roditelji bili upoznati sa podrškom.

Koliko je ovo značajna i važna tema za lokalne zajednice, govori i to i da će se unapređenje delovanja lokalne samouprave nastaviti i u narednom periodu, svedoči i interesovanje za drugu fazu projekta, na koju se nakon nedavno okončanog javnog poziva prijavilo 46 lokalnih samouprava, od kojih će, nakon selekcije, njih 29 dobiti podršku za unapređenje međuinstitucionalne saradnje i javnih politika i dalji razvoj mera i lokalnih usluga u oblasti podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece.