Vesti

Podrška roditeljima i deci u 29 lokalnih samouprava

Predstavnici 29 lokalnih samouprava potpisali su sporazume o saradnji na skupu "Otvorimo širom vrata, ulaze mama i tata", koji je održan 13. juna 2022. godine, u Palati Srbija u Beogradu. Potpisivanjem sporazuma počela je druga faza projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, koji je deo programa "Podsticajno roditeljstvo kroz igru", a koji zajedno sprovode UNICEF, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Gradski zavod za javno zdravlјe Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, kao i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO. Program integrisanih usluga podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece obuhvata oblast zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

Ovom prilikom zahvalnice su dobili pet pilot gradova (Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, Bor i Vranje), koji su dobili podršku u okviru prve faze projekta i čija iskustva će služiti kao primer dobre prakse za 29 gradova i opština potpisnica Sporazuma.  

Ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Ratko Dmitrović rekao je da je pitanje sistemske podrške roditeljima u ranom razvoju deteta podjednako i demografsko pitanje, jer se odnosi na jačanje porodice.

On je dodao da se Srbija, kao i cela Evropa suočava sa demografskim sunovratom, a da od toga nema većeg problema, jer od porodice ne postoji ništa važnije. Naglasio je da nijedna država u Evropi nema stopu rodnosti 2,1, što je prosta reprodukcija. Kazao je i da pitanje demografije nije dominantna tema u Srbiji, kao što bi trebalo da bude, te da se isticanjem porodice možemo se odupreti "talasu trivijalnosti".

„Veoma je važno da na podršci roditeljima radimo zajedno, usaglašeno, kako bismo majkama, očevima, hraniteljima, usvojiteljima, kao i svim starateljima male dece, obezbedili dostojanstven život i otvorili vrata podrške onda kada im je najpotrebnije, onda kada su dete i njegova porodica najosetljiviji", rekao je Dmitrović.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova izjavila je da je u pet gradova program dao pozitivne rezultate čime je, kako je navela, otvoren put lokalnim vlastima da stvaraju politike koje promovišu razvoj dece i dobrobit porodice, kako bi mreža kvalitetnih usluga doprla do svakog deteta i roditelja širom Srbije.

"Roditeljima je potrebna pravovremena i sistemska podrška, a pokazalo se da roditelji zaista žele tu podršku. Program podsticajnog roditeljstva kroz igru je baš ta vrsta podrške", istakla je Kostadinova i dodala da svi mogu da budu ponosni na postignute rezultate u prvih pet pilot opština.

"Danas će nam se pridružiti 29 novih opština u ovim aktivnostima. Hiljadu domova zdravlja, predškolskih ustanova i pružaoca usluga socijalne zaštite širom zemlje dobiće podršku da uvedu inovativne prakse", rekla je ona i dodala da će UNICEF podržati lokalne vlasti u stvaranju lokalnih politika kojima se promoviše razvoj deteta i dobrobit porodice.

„Cilj da se u naredne dve godine programom obuhvati više od 60.000 porodica u Srbiji, domova zdravlja, predškolskih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite, a više od 1.000 praktičara ranog razvoja dece širom zemlje biće podržano da uvedu inovativne prakse, čime će program podrške roditeljstvu postati ključan segment usluga koje se pružaju na lokalu", rekla je Kostadinova.

„Stvaranje bolje demografske slike Srbije, kroz različite podsticaje roditeljstvu, jedan je od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije“, istakla je državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović.

 

Božović je navela da je podsticaj roditeljstvu veoma važna tema u kojoj treba da učestvuju svi, Vlada Srbije, jedinice lokalne samouprave, kao i nevladin sektor, jer jedino kada su svi na istom zadatku i kada zajedno deluju, uspeh je siguran – a to je unapređenje uslova života svakog deteta.

Predsednica Upravnog odbora Programa "Podsticajno roditeljstvo kroz igru" i specijalna savetnica premijerke Slavica Djukić Dejanović, rekla je da je u razvoju deteta najvažniji period od prvih 1.000 dana.

„Cilj programa je da deca i njihovi roditelji uđu u programe koji podrazumevaju učenje kroz igru, podsticanje kroz igru, posebno uz parametar da su naši roditelji prilično vešti kada je u pitanju podsticanje na motorne veštine male dece, ali kada je u pitanju podsticanje na emocionalni i socijalni razvoj dece, tu poprilično zaostajemo i to je jedan od naših zadataka", rekla je ona

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Čedomir Rakić rekao je da je od 2019. godine iz budžetskog fonda izdvojeno više od 270 miliona dinara za predškolske ustanove i osnovne škole, dečja igrališta i druge sadržaje u više od 20 gradova i opština. Poručio je da je u 2022. godini izdvojeno pet puta više novca u budžetskom fondu.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk istakao je važnost sistemskog ukazivanja na činjenicu da je društvu od primarnog značaja da dete bude u fokusu i da to dete i njegovi roditelji trebaju da imaju podršku lokalne zajednice da odgovore na sve potrebe njegovog razvoja.

„Svrha ovoga projekta upravo unapređenje sistema podrške roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta, kao i razvijanje odgovarajućih mera, zasnovanih na stvarnim potrebama roditelja i staratelja. Osmišljen je da lokalnoj samoupravi pruži podršku u poboljšavanju sistema za dostupnu, pravičnu i kvalitetnu podršku roditeljima i starateljima, posebno u sektorima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite“, izjavio je Tarbuk.

„Naše je zajedničko polazište da su za jedno društvo od prevashodnog značaja deca, pa su stoga naše aktivnosti orijentisane ka jačanju podrške koju deca i roditelji treba da dobijaju od lokalne zajednice. Sve to je moguće samo kroz tesnu saradnju lokalne uprave, predškolskih ustanova, domova zdravlja i centara za socijalni rad, drugih institucija, nevladinih organizacija i privrede“, naglasio je generalni sekretar SKGO.

Koliko je značajna ova tema za lokalne samouprave, Nikola Tarbuk je ilustrovao podatkom da je za drugu fazu projekta prijavu podnelo 46 gradova i opština, a da je nakon evaluacije odabrano njih 29.